Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKodymová, Janacs
dc.contributor.authorHronková, Kateřinacs
dc.date.accessioned2011-06-30T18:09:30Z
dc.date.available2011-06-30T18:09:30Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86161
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractDiplomová práce zpracovává téma posuzování životního cyklu větrných elektráren v České republice metodou LCA. Tato metoda přistupuje k posuzování dopadů na životní prostředí s ohledem na celý životní cyklus produktu, který zahrnuje fázi získávání a výrobu výchozích materiálů, samotnou výrobu produktu, fázi užívání produktu a fázi odstranění, popřípadě se zahrnuje opětovné užití či recyklace. Environmentální dopady produktu jsou hodnoceny na základě posuzování vlivu materiálových a energetických toků. Studie poukazuje na hlavní dopady na životní prostředí v kategoriích lidské zdraví, kvalita ekosystémů a úbytek surovin a podává návrhy na snížení negativních dopadů.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the issue of life cycle assessment of the wind turbines in Czech Republic using LCA methodology. This method assesses the environmental impacts with regard to the whole life cycle of a product which includes period of getting row materials, production of components, period of operation and maintenance and period of dismantling and scrapping and recycling. Environmental impacts are assessed based on material and energy flows. This study points out the main environmental impacts in several categories, which are human health, ecosystem quality and recourses, and proposes the potential improvements for decreasing negative environmental impacts.en
dc.format56 l. : il. + 1 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1302966 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmetoda LCA, životní cyklus produktu, environmentální dopadycs
dc.subjectLCA methodology, life cycle of product, environmental impactsen
dc.titleHodnocení životního cyklu větrných elektráren v ČRcs
dc.title.alternativeThe Life-cycle Assesment of Wind-power Plant in Czech Republicen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201100546cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKořínek, Robertcs
dc.date.accepted2011-06-09cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisVIT127_HGF_N2102_3904T005_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam