Hodnocení životního cyklu větrných elektráren v ČR

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/86161

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kodymová, Jana cs
dc.contributor.author Hronková, Kateřina cs
dc.date.accessioned 2011-06-30T18:09:30Z
dc.date.available 2011-06-30T18:09:30Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/86161
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Diplomová práce zpracovává téma posuzování životního cyklu větrných elektráren v České republice metodou LCA. Tato metoda přistupuje k posuzování dopadů na životní prostředí s ohledem na celý životní cyklus produktu, který zahrnuje fázi získávání a výrobu výchozích materiálů, samotnou výrobu produktu, fázi užívání produktu a fázi odstranění, popřípadě se zahrnuje opětovné užití či recyklace. Environmentální dopady produktu jsou hodnoceny na základě posuzování vlivu materiálových a energetických toků. Studie poukazuje na hlavní dopady na životní prostředí v kategoriích lidské zdraví, kvalita ekosystémů a úbytek surovin a podává návrhy na snížení negativních dopadů. cs
dc.description.abstract The thesis deals with the issue of life cycle assessment of the wind turbines in Czech Republic using LCA methodology. This method assesses the environmental impacts with regard to the whole life cycle of a product which includes period of getting row materials, production of components, period of operation and maintenance and period of dismantling and scrapping and recycling. Environmental impacts are assessed based on material and energy flows. This study points out the main environmental impacts in several categories, which are human health, ecosystem quality and recourses, and proposes the potential improvements for decreasing negative environmental impacts. en
dc.format 56 l. : il. + 1 příl. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 1302966 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject metoda LCA, životní cyklus produktu, environmentální dopady cs
dc.subject LCA methodology, life cycle of product, environmental impacts en
dc.title Hodnocení životního cyklu větrných elektráren v ČR cs
dc.title.alternative The Life-cycle Assesment of Wind-power Plant in Czech Republic en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201100546 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Kořínek, Robert cs
dc.date.accepted 2011-06-09 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Environmentální inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis VIT127_HGF_N2102_3904T005_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
VIT127_HGF_N2102_3904T005_2011.pdf 1.242Mb PDF View/Open
VIT127_HGF_N2102_3904T005_2011_zadani.pdf 83.59Kb PDF View/Open
VIT127_HGF_N2102_3904T005_2011_priloha.pdf 461.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics