Analýza zásob společnosti ABB s.r.o.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/86184

Show simple item record


dc.contributor.advisor Sousedíková, Radmila cs
dc.contributor.author Leifertová, Iveta cs
dc.date.accessioned 2011-06-30T18:21:15Z
dc.date.available 2011-06-30T18:21:15Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/86184
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract V mé předložené práci se zabývám analýzou a stanovením postupu řízení zásob s cílem zlepšení efektivity vložených prostředků do společnosti ABB s.r.o. V souladu se zadáním je diplomová práce rozdělena do pěti částí. Nejdříve se zabývám charakteristikou vybrané společnosti, uvádím jejich historii, poslání a vize. V další části práce jsou popsána teoretická východiska, týkající se zásob, jejich klasifikace a náklady na zásoby, dále popis metod řízení, jejichž následná aplikace je využita v praktické části, která také obsahuje informace o současném stavu řízení zásob společnosti a je ukončena inspirativními návrhy a doporučení ke zlepšení současné situace. Na závěr této práce je konečné zhodnocení provedených analýz. cs
dc.description.abstract In this thesis I deal with analysis and determination process for managing inventory in order to improve the efficiency of funds invested in the company ABB Ltd. In accordance with the specifications the thesis is divided into five parts. First, I describe the characteristics of the selected company, presents its history, mission and visions. The next section describes the theoretical basis of the inventory, classification and inventory costs, as well as a description of the procedure, the exploitation is used in the practical part, which also contains information about the current state of inventory management and the section is terminated inspiring suggestions and recommendations to improve the current situation. At the conclusion of this thesis there is a final rating the executed analysis. en
dc.format 41, [5] l. : il. + 1 DVD+R cs
dc.format.extent 3503569 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject zásoby, druhy zásob, řízení zásob, optimalizace, metody řízení zásob, ABC analýza, XYZ analýza, ukazatelé aktivity zásob cs
dc.subject stocks, type of stocks, inventory management, optimization, inventory control methods, ABC analysis, XYZ analysis, aktivity indicators stocks en
dc.title Analýza zásob společnosti ABB s.r.o. cs
dc.title.alternative Goods Stock Analysis for the Ltd Company, ABB s.r.o. en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201101599 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Jančálková, Iveta cs
dc.date.accepted 2011-05-31 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika a řízení v oblasti surovin cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis LEI023_HGF_N2102_2102T001_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
LEI023_HGF_N2102_2102T001_2011.pdf 3.341Mb PDF View/Open
LEI023_HGF_N2102_2102T001_2011_zadani.pdf 270.0Kb PDF View/Open
LEI023_HGF_N2102_2102T001_2011_priloha.pdf 423.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics