Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠancer, Jindřichcs
dc.contributor.authorHájek, Václavcs
dc.date.accessioned2011-06-30T18:35:30Z
dc.date.available2011-06-30T18:35:30Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86212
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractPovrchový lom Československé armády je lokalitou s nejsložitějšími podmínkami dobývání v České republice. Rizika spojená s bezprostředním stykem s poruchovou zónou v úbočí Krušných hor a s dřívější hlubinou těžbou, kladou každodenně překážky hospodárnému a bezpečnému provozu lomu. Z těchto důvodů bylo v průběhu uplynulých desítek let provedeno mnoho výzkumných prací, které se staly nedocenitelným zdrojem poznatků o chování bočních svahů. Diplomová práce je zaměřena na pohnutky vedoucí k vybudování monitorovacího systému. Popisuje historii kontrolního sledování, používanou techniku a metody, od doby vzniku až po současnost. Dále v závěrečné části podává návrhy na možné pokračování a fungování v letech budoucích.cs
dc.description.abstractČeskoslovenská armáda open-cast quarry is the most difficult place for brown coal mining in the Czech Republic. Threats connected to Ore Mountains´ fracture zone primary contact and former deep mining put everyday obstacles to quarry´s economical and safe operations. For these reasons a large amount of research projects were made during past decades. These projects have become sources a lot of knowledges about a forefield side slope´s behaviour. This thesis is oriented on incentives leading to monitoring system construction. It describes control observation history up to these days. Further the thesis is concerned about monitoring methods. In the final part there are designs for possible system functioning for coming years.en
dc.format40 l. : il. + 4 příl. + 1 DVD-Rcs
dc.format.extent3641162 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecttotální stanicecs
dc.subjectGNSS, monitoringcs
dc.subjectboční svahycs
dc.subjectštolycs
dc.subjectpovrchová těžbacs
dc.subjecttotal stationen
dc.subjectGNSSen
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectside slopesen
dc.subjecttunnelsen
dc.subjectopen-cast miningen
dc.titleAktualizace monitorovacího systému bočních svahů lomu ČSA - detailní rozpracování možného vývojecs
dc.title.alternativeUpdating of monitoring system of ČSA coal-mine´s lateral hillsides– detailed analysis of possible future developmenten
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201100731cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeStanislav, Petrcs
dc.date.accepted2011-05-31cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department542 - Institut hornického inženýrství a bezpečnostics
dc.thesis.degree-programHornictvícs
dc.thesis.degree-branchHornické inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisHAJ212_HGF_N2111_2101T008_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam