Ekologická stopa výrobku

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/86231

Show simple item record


dc.contributor.advisor Labodová, Alena cs
dc.contributor.author Zátopek, Zdeněk cs
dc.date.accessioned 2011-06-30T18:45:09Z
dc.date.available 2011-06-30T18:45:09Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/86231
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Ve své diplomové práci se zabývám vztahy mezi prostředím člověka, které lidé zaprvé mění a zadruhé vytváří, procesy výroby, které jsou druhem lidské činnosti mající určitou ekologickou stopu v přírodě a spotřebiteli, na nichž je výroba přímo či nepřímo závislá a kteří jsou přímo či nepřímo závislí na práci, kterou jim sektor výroby poskytuje. Dále se zabývám možností zlepšení působení člověka na přírodu skrze vztah: výrobce - spotřebitel na základě relevantní informace. Tím je vymezen cíl této diplomové práce. cs
dc.description.abstract This thesis describes the relations between the environment of man, which he created, human activities - mainly the production process characterized by a footprint in nature and the consumers. The production depends on them and they are depending on the work that the production sector accords them. I'm also deal with the possibility of improving the human impact on nature through the relation: producer - consumer on the basis of relevant information. This is a course of this thesis. en
dc.format 51 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 1073260 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject ekologická stopa, reklama, ekoznačení, udržitelná výroba, komplexní ekologické indikátory, biokapacita, evonomika cs
dc.subject ecological footprint, advertising, eco-labeling, sustainable production, a comprehensive ecological indicators, biocapacity, evonomic en
dc.title Ekologická stopa výrobku cs
dc.title.alternative Ecological Pootprint of the Product en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201100576 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Bouchal, Tomáš cs
dc.date.accepted 2011-06-08 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Environmentální inženýrství cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis ZAT088_HGF_N2102_3904T005_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
ZAT088_HGF_N2102_3904T005_2011.pdf 1.023Mb PDF View/Open
ZAT088_HGF_N2102_3904T005_2011_zadani.pdf 385.0Kb PDF View/Open
ZAT088_HGF_N2102_3904T005_2011_priloha.pdf 951.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics