Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLabodová, Alenacs
dc.contributor.authorZátopek, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2011-06-30T18:45:09Z
dc.date.available2011-06-30T18:45:09Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86231
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractVe své diplomové práci se zabývám vztahy mezi prostředím člověka, které lidé zaprvé mění a zadruhé vytváří, procesy výroby, které jsou druhem lidské činnosti mající určitou ekologickou stopu v přírodě a spotřebiteli, na nichž je výroba přímo či nepřímo závislá a kteří jsou přímo či nepřímo závislí na práci, kterou jim sektor výroby poskytuje. Dále se zabývám možností zlepšení působení člověka na přírodu skrze vztah: výrobce - spotřebitel na základě relevantní informace. Tím je vymezen cíl této diplomové práce.cs
dc.description.abstractThis thesis describes the relations between the environment of man, which he created, human activities - mainly the production process characterized by a footprint in nature and the consumers. The production depends on them and they are depending on the work that the production sector accords them. I'm also deal with the possibility of improving the human impact on nature through the relation: producer - consumer on the basis of relevant information. This is a course of this thesis.en
dc.format51 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1073260 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectekologická stopa, reklama, ekoznačení, udržitelná výroba, komplexní ekologické indikátory, biokapacita, evonomikacs
dc.subjectecological footprint, advertising, eco-labeling, sustainable production, a comprehensive ecological indicators, biocapacity, evonomicen
dc.titleEkologická stopa výrobkucs
dc.title.alternativeEcological Pootprint of the Producten
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201100576cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeBouchal, Tomášcs
dc.date.accepted2011-06-08cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální inženýrstvícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisZAT088_HGF_N2102_3904T005_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam