Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠancer, Jindřichcs
dc.contributor.authorFlorián, Tomášcs
dc.date.accessioned2011-06-30T19:20:18Z
dc.date.available2011-06-30T19:20:18Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86300
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractV předložené práci je zpracován přehled doposud zpracovaných průzkumných prací, které se věnovali území výstavby trasy dálnice D – 8 stavby 0805 ve staničení 56.200 – 57,720. Toto území je postiženo svahovými deformacemi, které měly vliv na způsob projektování zářezu dálnice v tomto území. V průběhu výstavby zářezu dálnice v zájmovém území došlo k uměle vyvolaným sesuvům podle rotační smykové plochy. Celková kubatura sesutých hmot je větší než 11 tisíc m3 Na základě dat získaných z rešerše doposud provedených prací a ze stanovení odebraných vzorků odebraných přímo z profilů sesuvů byl v programu GEO 5 stabilita svahů proveden výpočet stability zářezu. Na základě výpočtu stability byl navržen způsob sanačních opatření.cs
dc.description.abstractAn overview of so far processed exploration work which has covered the territory of construction of the route of highway D-8 part No. 0805 in 56.200-57.720 km is submitted. This territory is affected by landslides deformation. This deformation affected the way of indentation has been designed for the highway in this territory. The course of construction caused slides along cylindrical surface in the highway T-cut in the territory. The total mass of landslides was larger than 11.000 cubic metres. The circular arc analysis was performed in program GEO - 5. The analysis was performed on the basis of the data obtained from so far finished works and from assesment of samples taken directly from the landslides. The way of designing the remedial meassures was based on the stability calculation.en
dc.format36, [74] l. : il. + CD-Rcs
dc.format.extent1028962 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsvahové deformacecs
dc.subjectzářez dálnicecs
dc.subjectvýpočty stability pomocí kruhové smykové plochycs
dc.subjectsanační opatřenícs
dc.subjectlandslidesen
dc.subjecthigway cuten
dc.subjectcircular arc analysisen
dc.subjectremedial measuresen
dc.titlePosouzení stability zářezu a návrh sanačních opatření na úseku dálnice D805 km 56,200 – 57,720 kmcs
dc.title.alternativeStability Analysis and Design of Remediation Measure of the Highway Cuten
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201200340cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeSuchý, Jancs
dc.date.accepted2011-06-01cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department542 - Institut hornického inženýrství a bezpečnostics
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchVyužívání zdrojů stavebních nerostných surovincs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisFLO0001_HGF_N2102_2102T012_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam