Posouzení stability zářezu a návrh sanačních opatření na úseku dálnice D805 km 56,200 – 57,720 km

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/86300

Show simple item record


dc.contributor.advisor Šancer, Jindřich cs
dc.contributor.author Florián, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2011-06-30T19:20:18Z
dc.date.available 2011-06-30T19:20:18Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/86300
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract V předložené práci je zpracován přehled doposud zpracovaných průzkumných prací, které se věnovali území výstavby trasy dálnice D – 8 stavby 0805 ve staničení 56.200 – 57,720. Toto území je postiženo svahovými deformacemi, které měly vliv na způsob projektování zářezu dálnice v tomto území. V průběhu výstavby zářezu dálnice v zájmovém území došlo k uměle vyvolaným sesuvům podle rotační smykové plochy. Celková kubatura sesutých hmot je větší než 11 tisíc m3 Na základě dat získaných z rešerše doposud provedených prací a ze stanovení odebraných vzorků odebraných přímo z profilů sesuvů byl v programu GEO 5 stabilita svahů proveden výpočet stability zářezu. Na základě výpočtu stability byl navržen způsob sanačních opatření. cs
dc.description.abstract An overview of so far processed exploration work which has covered the territory of construction of the route of highway D-8 part No. 0805 in 56.200-57.720 km is submitted. This territory is affected by landslides deformation. This deformation affected the way of indentation has been designed for the highway in this territory. The course of construction caused slides along cylindrical surface in the highway T-cut in the territory. The total mass of landslides was larger than 11.000 cubic metres. The circular arc analysis was performed in program GEO - 5. The analysis was performed on the basis of the data obtained from so far finished works and from assesment of samples taken directly from the landslides. The way of designing the remedial meassures was based on the stability calculation. en
dc.format 36, [74] l. : il. + CD-R cs
dc.format.extent 1028962 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject svahové deformace cs
dc.subject zářez dálnice cs
dc.subject výpočty stability pomocí kruhové smykové plochy cs
dc.subject sanační opatření cs
dc.subject landslides en
dc.subject higway cut en
dc.subject circular arc analysis en
dc.subject remedial measures en
dc.title Posouzení stability zářezu a návrh sanačních opatření na úseku dálnice D805 km 56,200 – 57,720 km cs
dc.title.alternative Stability Analysis and Design of Remediation Measure of the Highway Cut en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201200340 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Suchý, Jan cs
dc.date.accepted 2011-06-01 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 542 - Institut hornického inženýrství a bezpečnosti cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis FLO0001_HGF_N2102_2102T012_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
FLO0001_HGF_N2102_2102T012_2011.pdf 1004.Kb PDF View/Open
FLO0001_HGF_N2102_2102T012_2011_zadani.pdf 374.7Kb PDF View/Open
FLO0001_HGF_N2102_2102T012_2011_priloha.zip 16.34Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics