Show simple item record

dc.contributor.advisorDirner, Vojtechcs
dc.contributor.authorPeterek, Renécs
dc.date.accessioned2011-06-30T19:35:32Z
dc.date.available2011-06-30T19:35:32Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86330
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractFirma Greiner packaging Slušovice, s.r.o. je předním výrobcem plastových obalů a to jak v České Republice, tak na Slovensku. Velká produkce ovšem přináší i environmentální problémy. V předložené práci je provedena charakteristika postupů firmy v oblasti odpadového hospodářství, hospodaření s vodou a podílu na znečišťování ovzduší v provozu a okolí. Teoretické podklady byly zpracovány s ohledem na výrobní technologie a možné rizika spjaté s jejich provozem. Byly vypracovány návrhy pro komplexní ekomanagement firmy v souladu s legislativou České Republiky.cs
dc.description.abstractCompany Greiner Packaging Slušovice, Ltd. is a leading manufacturer of plastic packaging, both in the Czech Republic and the Slovak Republic. Great production but also brings environmental problems. In the present work is a characteristic of companies in the process of waste management, water management and the proportion of air pollution in and around traffic. Papers were processed with respect to production technologies and possible risks associated with their operation. They were drawn up proposals for a comprehensive Environmental Management Company in accordance with the legislation of the Czech Republic.en
dc.format68, [3] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent2623847 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectGreiner packaging Slušovicecs
dc.subjectodpadové hospodářstvícs
dc.subjectznečišťování ovzdušícs
dc.subjectemisecs
dc.subjectodpadcs
dc.subjectČOVcs
dc.subjecthaváriecs
dc.subjectekosystémcs
dc.subjectekologický managementcs
dc.subjectvodní hospodářstvícs
dc.subjectGreiner Packaging Slušovice Ltd.en
dc.subjectwaste managementen
dc.subjectair pollutionen
dc.subjectemissionsen
dc.subjectwasteen
dc.subjectwastewater treatment planten
dc.subjectaccidenten
dc.subjectecosystemen
dc.subjectenvironmental managementen
dc.subjectwater managementen
dc.titleEnvironmentální management firmy Greiner Packaging Slušovice, s.r.o. a jeho vyhodnocenícs
dc.title.alternativeEnvironmental Management of the Company Greiner Packaging Slušovice,ltd. and it`s Evaluationen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201100566cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKodymová, Janacs
dc.date.accepted2011-06-09cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEnvironmentální inženýrstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisPET384_HGF_N2102_3904T005_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record