Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVáclavík, Vojtěchcs
dc.contributor.authorChum, Marekcs
dc.date.accessioned2011-06-30T20:13:41Z
dc.date.available2011-06-30T20:13:41Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86405
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractV předložené práci je popsán návrh hospodaření s odpadními vodami ve městské části Ostrava - Lhotka. V první části práce je popsán současný stav nakládání a hospodaření s odpadními a srážkovými vodami ve městské části. V další části, která je teoretická, jsou popsány základní principy projektování stokových sítí. V závěrečné části je popsaný návrh navrhované odpadní stokové sítě a proveden rozbor stávající dešťové kanalizace.cs
dc.description.abstractIn this presentation is described the design of sewage management in Ostrava city, part Lhotka. The first part of it describes current state of waste water management and waste and rainwater (rainfall) processing in urban areas. Next part is theoretical, and describes the basic principles of designing sewer networks. In the final section is described the design of future wastewater sewer system and also is there analyzed the existing storm sewer system.en
dc.format79 l. : il. + 48 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent5491445 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectprojektování stokových sítícs
dc.subjectměstská hydrologiecs
dc.subjectměstské srážkové vodycs
dc.subjectsplaškové vodycs
dc.subjectstokacs
dc.subjectvsakovánícs
dc.subjectdesigning of sewer systemsen
dc.subjecturban hydrologyen
dc.subjecturban stormwater (rainfall)en
dc.subjectsewage wateren
dc.subjectseweren
dc.subjectinfiltrationen
dc.titleNávrh koncepce odkanalizování městské části Ostrava-Lhotka - etapa 2cs
dc.title.alternativeThe concept of sewer system design in town part Ostrava-Lhotka - period 2en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature20110167cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeDvorský, Tomášcs
dc.date.accepted2011-06-09cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchTechnologie a hospodaření s vodoucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisCHU022_HGF_N2102_2102T006_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam