Návrh koncepce odkanalizování městské části Ostrava-Lhotka - etapa 2

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/86405

Show simple item record


dc.contributor.advisor Václavík, Vojtěch cs
dc.contributor.author Chum, Marek cs
dc.date.accessioned 2011-06-30T20:13:41Z
dc.date.available 2011-06-30T20:13:41Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/86405
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract V předložené práci je popsán návrh hospodaření s odpadními vodami ve městské části Ostrava - Lhotka. V první části práce je popsán současný stav nakládání a hospodaření s odpadními a srážkovými vodami ve městské části. V další části, která je teoretická, jsou popsány základní principy projektování stokových sítí. V závěrečné části je popsaný návrh navrhované odpadní stokové sítě a proveden rozbor stávající dešťové kanalizace. cs
dc.description.abstract In this presentation is described the design of sewage management in Ostrava city, part Lhotka. The first part of it describes current state of waste water management and waste and rainwater (rainfall) processing in urban areas. Next part is theoretical, and describes the basic principles of designing sewer networks. In the final section is described the design of future wastewater sewer system and also is there analyzed the existing storm sewer system. en
dc.format 79 l. : il. + 48 příl. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 5491445 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject projektování stokových sítí cs
dc.subject městská hydrologie cs
dc.subject městské srážkové vody cs
dc.subject splaškové vody cs
dc.subject stoka cs
dc.subject vsakování cs
dc.subject designing of sewer systems en
dc.subject urban hydrology en
dc.subject urban stormwater (rainfall) en
dc.subject sewage water en
dc.subject sewer en
dc.subject infiltration en
dc.title Návrh koncepce odkanalizování městské části Ostrava-Lhotka - etapa 2 cs
dc.title.alternative The concept of sewer system design in town part Ostrava-Lhotka - period 2 en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 20110167 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Dvorský, Tomáš cs
dc.date.accepted 2011-06-09 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Technologie a hospodaření s vodou cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis CHU022_HGF_N2102_2102T006_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
CHU022_HGF_N2102_2102T006_2011.pdf 5.237Mb PDF View/Open
CHU022_HGF_N2102_2102T006_2011_zadani.PDF 643.3Kb PDF View/Open
CHU022_HGF_N2102_2102T006_2011_priloha.pdf 17.04Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics