Show simple item record

dc.contributor.advisorVaněk, Michalcs
dc.contributor.authorKonopásek, Pavelcs
dc.date.accessioned2011-06-30T20:27:53Z
dc.date.available2011-06-30T20:27:53Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86433
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá technicko – ekonomickým zhodnocením investičního projektu „Racionalizace řízení provozu na trati Louny (mimo) – Louny předměstí – Březno u Postoloprt (včetně). Práce má prokázat, zda daný projekt bude investičně odůvodněný, a zda lze danou racionalizaci řízení provozu na výše uvedeném úseku trati efektivně realizovat. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola diplomové práce představuje úvod, druhá kapitola zachycuje současný stav řízení provozu, provozní technologii práce, sdělovací a zabezpečovací zařízení před investičním projektem. Ve třetí kapitole je popsán navrhovaný stav po realizaci projektu. Ve čtvrté části je provedeno ekonomické zhodnocení výše uvedené racionalizace řízení provozu. Poslední část zahrnuje implementaci projektu.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the technical - economic evaluation of investment project "Streamlining of traffic management on track Louny (outside) - Louny předměstí - Březnu u Postoloprt (inclusive). The work has demonstrated the project will be taxable investment justified, and whether you can streamline the management of traffic on that section line to effectively implement. The thesis is divided into five chapters. The first chapter introduces the thesis, the second chapter describes the current state of operations management, technology, operational work, communication and safety equipment from the investment project. The third chapter describes the status of the proposed project. The fourth part of the economic value of the rationalization of management. The last part includes the implementation of the project.en
dc.format48 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1542098 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectželezniční stanicecs
dc.subjectinvesticecs
dc.subjecttraťový úsekcs
dc.subjectracionalizacecs
dc.subjectrailway stationen
dc.subjectinvestmenten
dc.subjecttrack sectionen
dc.subjectrationalizationen
dc.titleTechnicko-ekonomické hodnocení projektu: "Racionalizace řízení provozu na trati Louny (mimo) – Louny předměstí – Březno u Postoloprt (včetně)"cs
dc.title.alternativeTechnical and Economic Project Analysis: 'Rationalization Programme for Train Traffic Control, Louny (except) - Louny Suburb - Březno u Postoloprt (inclusive)'en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201101379cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKasa, Miroslavcs
dc.date.accepted2011-05-30cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisKON507_HGF_N2102_2102T001_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record