Bakteriální loužení odpadů po důlní činnosti

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/86472

Show simple item record


dc.contributor.advisor Fečko, Peter cs
dc.contributor.author Barabáš, Jiří cs
dc.date.accessioned 2011-06-30T20:47:40Z
dc.date.available 2011-06-30T20:47:40Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/86472
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou bakteriálního loužení odpadů po důlní činnosti, konkrétně odvalů hald a strusek po těžbě měděných a cínových rud v Karlovarském kraji. Cílem mé práce bylo zjistit jaké prvky a v jakém množství se v daném důlním odpadu nachází. V první části je popsána teoretická stránka bakteriálního loužení jako např. loužení rud, bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans, výhody a nevýhody bakteriálního loužení, atd. Dále jsem se zabýval lokalitami vzorků, jejich geografickým popisem, geologickým složením a historií těžby. V experimentální části jsem bakteriálně loužil čtyři vybrané vzorky z těchto lokalit a následně poslal výsledky na vyhodnocení. V závěru práce jsem shrnul a okomentoval dosažené výsledky. cs
dc.description.abstract This thesis deals with the bacterial leaching of wastes caused by mining activities, namely heaps and heaps of slag after the mining of copper and tin ore in the Karlovy Vary region. My goal was to find what elements and in what quantity in the mine waste is located. The first part describes the theoretical site of bacterial leaching, such as leaching, bacteria, Acidithiobacillus ferrooxidans, advantages and disadvantages of bacterial leaching, etc. I mentioned locations, sample descriptions geographical, geological composition and history of mining. In the experimental part, I bacterially loužil four selected samples from these sites and then sent the results of the evaluation. Finally, I summarized and commented on the results. en
dc.format 48 l. : il. cs
dc.format.extent 3732159 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject bakteriální loužení, loužení, Acidithiobacillus ferrooxidans, důlní činnost, struska, odval, odpad cs
dc.subject bacterial leaching, leaching, Acidithiobacillus ferrooxidans, mine aktivity, slag, heap, waste en
dc.title Bakteriální loužení odpadů po důlní činnosti cs
dc.title.alternative Bacterial Leaching after Mining Activities en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201101435 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Tora, Barbara cs
dc.date.accepted 2011-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Zpracování a zneškodňování odpadů cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis BAR807_HGF_N2102_3904T022_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BAR807_HGF_N2102_3904T022_2011.pdf 3.559Mb PDF View/Open
BAR807_HGF_N2102_3904T022_2011_zadani.pdf 475.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics