Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorFečko, Petercs
dc.contributor.authorBarabáš, Jiřícs
dc.date.accessioned2011-06-30T20:47:40Z
dc.date.available2011-06-30T20:47:40Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86472
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou bakteriálního loužení odpadů po důlní činnosti, konkrétně odvalů hald a strusek po těžbě měděných a cínových rud v Karlovarském kraji. Cílem mé práce bylo zjistit jaké prvky a v jakém množství se v daném důlním odpadu nachází. V první části je popsána teoretická stránka bakteriálního loužení jako např. loužení rud, bakterie Acidithiobacillus ferrooxidans, výhody a nevýhody bakteriálního loužení, atd. Dále jsem se zabýval lokalitami vzorků, jejich geografickým popisem, geologickým složením a historií těžby. V experimentální části jsem bakteriálně loužil čtyři vybrané vzorky z těchto lokalit a následně poslal výsledky na vyhodnocení. V závěru práce jsem shrnul a okomentoval dosažené výsledky.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the bacterial leaching of wastes caused by mining activities, namely heaps and heaps of slag after the mining of copper and tin ore in the Karlovy Vary region. My goal was to find what elements and in what quantity in the mine waste is located. The first part describes the theoretical site of bacterial leaching, such as leaching, bacteria, Acidithiobacillus ferrooxidans, advantages and disadvantages of bacterial leaching, etc. I mentioned locations, sample descriptions geographical, geological composition and history of mining. In the experimental part, I bacterially loužil four selected samples from these sites and then sent the results of the evaluation. Finally, I summarized and commented on the results.en
dc.format48 l. : il.cs
dc.format.extent3732159 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbakteriální loužení, loužení, Acidithiobacillus ferrooxidans, důlní činnost, struska, odval, odpadcs
dc.subjectbacterial leaching, leaching, Acidithiobacillus ferrooxidans, mine aktivity, slag, heap, wasteen
dc.titleBakteriální loužení odpadů po důlní činnostics
dc.title.alternativeBacterial Leaching after Mining Activitiesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201101435cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeTora, Barbaracs
dc.date.accepted2011-05-30cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department546 - Institut environmentálního inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchZpracování a zneškodňování odpadůcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisBAR807_HGF_N2102_3904T022_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam