Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKovář, Luděkcs
dc.contributor.authorCuadros León, Tommhy Lervics
dc.date.accessioned2011-06-30T21:19:12Z
dc.date.available2011-06-30T21:19:12Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86534
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractHlavním cílem předložené diplomové práce je lokalizovat, identifikovat a inventarizovat svahové pohyby, ať už aktivní, stabilizované nebo potenciální, v oblasti ostravské Stromovky. Mapováním pak lokalizovat a klasifikovat svahové deformace podle latentního nebo potenciálního rizika. V první části práce jsou uvedeny charakteristiky zájmového území jako přírodní podmínky, geologická prozkoumanost, atd. Dále se práce zaměřuje na teoretické základy, na metodiku a postupy zkoumání, kterými bylo dosaženo výsledků. Následuje typologie a klasifikace dokumentovaných (zmapovaných) svahových deformací. Zde je hodnocena nebezpečnost a rizika pro současnou a budoucí zástavbu. Jako poslední část následuje závěr, ve kterém jsou shrnuty všechny zjištěné informace a také doporučení.cs
dc.description.abstractThe main aim of this thesis is to locate, identify and inventory slope movements whether active, stabilized or potential in the area of Ostrava Stromovka. By this mapping to localize and classify slope deformations according to a latent or potential risk. The first part shows the characteristics of the area as natural conditions, geological exploration, etc. Furthermore, the work focuses on theoretical foundations, the methodology and procedures for the examination, which was achieved. Then follows typology and classification documented (mapped) slope deformations. Here are assessed hazard and risk in current and future development. In the last part of the conclusion are summarized all the found informations and recommendations.en
dc.format67, [1] l. : il. + 15 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent11943357 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsvahové deformacecs
dc.subjectmapovánícs
dc.subjectZoo Ostravacs
dc.subjectslope deformationen
dc.subjectmappingen
dc.subjectOstrava zooen
dc.titleMapování a inventarizace sesuvů v Ostravské stromovce.cs
dc.title.alternativeSurveying and Inventory Landslides in Area Ostravská stromovka.en
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201100280cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereePospíšil, Pavelcs
dc.date.accepted2011-06-01cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department541 - Institut geologického inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programGeologické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeologické inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisCUA0003_HGF_N2110_2101T003_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam