Mapování a inventarizace sesuvů v Ostravské stromovce.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/86534

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kovář, Luděk cs
dc.contributor.author Cuadros León, Tommhy Lervi cs
dc.date.accessioned 2011-06-30T21:19:12Z
dc.date.available 2011-06-30T21:19:12Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/86534
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Hlavním cílem předložené diplomové práce je lokalizovat, identifikovat a inventarizovat svahové pohyby, ať už aktivní, stabilizované nebo potenciální, v oblasti ostravské Stromovky. Mapováním pak lokalizovat a klasifikovat svahové deformace podle latentního nebo potenciálního rizika. V první části práce jsou uvedeny charakteristiky zájmového území jako přírodní podmínky, geologická prozkoumanost, atd. Dále se práce zaměřuje na teoretické základy, na metodiku a postupy zkoumání, kterými bylo dosaženo výsledků. Následuje typologie a klasifikace dokumentovaných (zmapovaných) svahových deformací. Zde je hodnocena nebezpečnost a rizika pro současnou a budoucí zástavbu. Jako poslední část následuje závěr, ve kterém jsou shrnuty všechny zjištěné informace a také doporučení. cs
dc.description.abstract The main aim of this thesis is to locate, identify and inventory slope movements whether active, stabilized or potential in the area of Ostrava Stromovka. By this mapping to localize and classify slope deformations according to a latent or potential risk. The first part shows the characteristics of the area as natural conditions, geological exploration, etc. Furthermore, the work focuses on theoretical foundations, the methodology and procedures for the examination, which was achieved. Then follows typology and classification documented (mapped) slope deformations. Here are assessed hazard and risk in current and future development. In the last part of the conclusion are summarized all the found informations and recommendations. en
dc.format 67, [1] l. : il. + 15 příl. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 11943357 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject svahové deformace cs
dc.subject mapování cs
dc.subject Zoo Ostrava cs
dc.subject slope deformation en
dc.subject mapping en
dc.subject Ostrava zoo en
dc.title Mapování a inventarizace sesuvů v Ostravské stromovce. cs
dc.title.alternative Surveying and Inventory Landslides in Area Ostravská stromovka. en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201100280 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Pospíšil, Pavel cs
dc.date.accepted 2011-06-01 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 541 - Institut geologického inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Geologické inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Geologické inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis CUA0003_HGF_N2110_2101T003_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
CUA0003_HGF_N2110_2101T003_2011.pdf 11.39Mb PDF View/Open
CUA0003_HGF_N2110_2101T003_2011_zadani.pdf 343.7Kb PDF View/Open
CUA0003_HGF_N2110_2101T003_2011_priloha.emf 3.977Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics