Show simple item record

dc.contributor.advisorLazar, Jaromírcs
dc.contributor.authorZelenka Simovová, Andreacs
dc.date.accessioned2011-06-30T21:20:13Z
dc.date.available2011-06-30T21:20:13Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86536
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractV předložené práci je zpracována analýza výhod a rizik outsourcingu, vyhotovená na základě formulování kvalitativních a kvantitativních kritérií. V první části je uvedena podstata outsourcingu, čili podpůrných činností a důvody, proč je v podnikání využívat. Následně je popsána charakteristika činností společnosti ISS Facility Services s.r.o. a nabízených podpůrných služeb. V další části je zpracována problematika využití outsourcingu ze všeobecného hlediska ve Facility managementu a dále pak vysvětlení k zpracování jednotlivých dílčích kroků při aplikaci analýzy z hlediska společnosti ISS Facility Services s.r.o. v ústeckém regionu. Následuje zhodnocení výhod a rizik při využití outsourcingu a ověření výsledků analýzy. V další části jsou uvedeny návrhy a doporučení k eliminaci rizik, zlepšení současného stavu a postup při implementaci výsledných rozhodnutí. V závěru jsou shrnuty výsledky analýz, doporučení možných řešení ke stávajícím problémům outsourcingu, a zda došlo k naplnění cílů práce.cs
dc.description.abstractIn the submitted dissertation, the analysis of advantages and risks of outsourcing is elaborated based on a formulation of qualitative and quantitative criteria. In the first part, the principle of outsourcing, primarily the support activities and reasons for its use, is defined. Subsequently the characteristics of activities and offered supporting services of ISS Facility Services Ltd.company is cleared up. In the next part, the problems of using outsourcing from the general standpoint in Facility management is elaborated and then there is explanation of the solution for particular steps during analysis application of Facility Services Ltd. company in Ústi nad Labem region. In the next part is evaluation of advantages and risks of outsourcing and verification of analysis results. In the next part suggestions and recommendations to eliminate risks, improve current condition and how to progress in implementing the resulting decision are elaborated. At the close there are summarized the analysis results, recommendation for possible solution of outsourcing and if the aim of the dissertation was completed.en
dc.format31 l. : il. + 1 DVD+Rcs
dc.format.extent2344280 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectoutsourcingcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectfacility managementcs
dc.subjectvýhodycs
dc.subjectrizikacs
dc.subjectnákladovostcs
dc.subjectlidské zdrojecs
dc.subjectoutsourcingen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectfacility managementen
dc.subjectadvantagesen
dc.subjectrisksen
dc.subjectcostsen
dc.subjecthuman resourcesen
dc.titleAnalýza problematiky a rizik outsourcingu v ústeckém regionu z hlediska společnosti ISS Facility services s.r.o.cs
dc.title.alternativeOutsourcing Risk and Opportunity Analysis in the Case of the Ltd Company, ISS Facility Services s.r.o., Operating in the Region of Ústí nad Labemen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201101403cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeHlaváček, Marcelcs
dc.date.accepted2011-05-31cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a řízení v oblasti surovincs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisSIM421_HGF_N2102_2102T001_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record