Návrh koncepce odkanalizování obce Pozděchov

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/86900

Show simple item record


dc.contributor.advisor Václavík, Vojtěch cs
dc.contributor.author Gola, Lukáš cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T00:24:48Z
dc.date.available 2011-07-01T00:24:48Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/86900
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Předložená bakalářská práce rozpracovává problematiku odkanalizování obce Pozděchov. Navrhovaným řešením je koncepce jednotné gravitační stokové sítě, která zajistí odvod srážkové a splaškové odpadní vody ze zájmové oblasti. Vzhledem ke geomorfologickým a ekonomickým podmínkám je navrhovaná kanalizační síť zaústěná do připravované kanalizace obce Prlov. Práce obsahuje popis odkanalizované oblasti, principy řešení návrhu kanalizace a hydrotechnické výpočty pomocí součtové metody. Obsahem další části je výkresová dokumentace, jež zahrnuje výkresy situace, hydrotechnické situace, podélných profilů hlavní a vedlejších kanalizačních stok. První tři zmíněné výkresy jsou přiloženy v tištěné podobě. cs
dc.description.abstract Submitted bachelor thesis elaborates problems with sewerage of village Pozděchov. The proposed solution is the concept of single gravity sewer system, which provides the transfer of rainfall and sewage water from the area of interest. Due to the geomorphological and economic conditions the proposed sewer system is running into the upcoming sewerage of village Prlov. The thesis contains a description of drained area, principles of sanitation and hydrotechnical calculations using the sum method. The content of another part is drawing documentation, which includes drawings of the situation, hydrotechnical situation, the longitudinal profiles of main and secondary sewers. The first three mentioned are added in printed form. en
dc.format 36 l. : il. + 3 příl.+ 1 CD-R cs
dc.format.extent 2091771 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject jednotná kanalizace, stoková síť, kanalizační šachta, situace, hydrotechnická situace, hydrotechnické výpočty, podélný profil cs
dc.subject single sewer system, sewer network, manhole, situation, hydrotechnical situation, hydrotechnical calculations, longitudinal profile en
dc.title Návrh koncepce odkanalizování obce Pozděchov cs
dc.title.alternative The concept of sewer system design in village Pozděchov en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201101093 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Šťastný, Martin cs
dc.date.accepted 2011-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Technologie a hospodaření s vodou cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis GOL115_HGF_B2102_2102R006_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
GOL115_HGF_B2102_2102R006_2011.pdf 1.994Mb PDF View/Open
GOL115_HGF_B2102_2102R006_2011_zadani.pdf 863.1Kb PDF View/Open
GOL115_HGF_B2102_2102R006_2011_priloha.zip 10.31Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics