Analýza potřeb revitalizací poříční zóny a říčních niv

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/86964

Show simple item record


dc.contributor.advisor Nováková, Jana cs
dc.contributor.author Dospivová, Petra cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T00:57:16Z
dc.date.available 2011-07-01T00:57:16Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/86964
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématikou analýzy potřeb revitalizací poříční zóny a říční nivy. Práce je zpracovaná formou rešerše na základě důvěryhodných zdrojů. V první části se věnuji definicím základních pojmů. Popisuji jednotlivé přírodní poměry, útvary a složky nacházející se v říční nivě a zdůrazňuji provázanost celého ekosystému. V další části charakterizuji obecné zásady revitalizací a jejich stručnou historii. V poslední části rozebírám jak, by měl správně vypadat celý revitalizační proces. Dokládám, jak musí být provedena revitalizační studie. Udávám podklady pro vytvoření revitalizačního projektu a vyhodnocení následného revitalizačního efektu. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis deals with topics of the analysis of the needs of riverine zone and river flood-plane. The thesis is processed through recherche based on credible sources. In the first part I deal with definitions of basic concepts. I describe individual proportions, units and components, which are located in river flood-plane and I accentuate coherence of the whole ecosystem. After that I characterize general principles of revitalizations with brief history. In the end I analyse correct revitalization process. I demonstrate, how revitalization study must be performed. I mention about revitalization project and revitalization effect. en
dc.format 32 l. : il. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 2478739 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject říční niva, revitalizace, meandr, slepé rameno, nivní půdy, nivní louky, lužní lesy, odvodňovací (zavodňovací) kanál, nivní tůň, mokřad cs
dc.subject river floodplain, revitalization, meander, dead arm, fluvisols, alluvial meadows, alluvialforests, drainage (irrigation) channel, alluvial pool, wetland en
dc.title Analýza potřeb revitalizací poříční zóny a říčních niv cs
dc.title.alternative The Analysis of the Needs of Riverine Zone and River Flood-plaine en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201100299 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Švehláková, Hana cs
dc.date.accepted 2011-06-01 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 546 - Institut environmentálního inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Environmentální inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis DOS297_HGF_B2102_3904R005_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
DOS297_HGF_B2102_3904R005_2011.pdf 2.363Mb PDF View/Open
DOS297_HGF_B2102_3904R005_2011_zadani.pdf 312.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics