Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠtěpánková, Hanacs
dc.contributor.authorJurča, Petrcs
dc.date.accessioned2011-07-01T00:58:17Z
dc.date.available2011-07-01T00:58:17Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/86966
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou lázní a lázeňských služeb na Mo-ravě a ve Slezsku. Cílem bakalářské práce je ucelení informací o vybraných lázních Moravy a Slezska. Tyto informace můžou být využity například v cestovním ruchu. Na začátku charakterizuje historii lázeňství, od historie lázní v Evropě až po historii lázní na našem území. V kapitole struktura lázeňských služeb uvádí jednotlivé po-skytované služby. Závěrečná kapitola se zabývá organizací lázeňských pobytů.cs
dc.description.abstractThis Bachelor thesis deals with the problem of spa and its services in Moravia and Silesia. The aim is to complete information about selected Moravian and Silesian spa. This information can be used in tourism for example. At the beginning it characterizes spa history, from Europe to spa on our country. The chapter of spa services structure individually specifies the services. The final chapter looks into organization of the spa stays.en
dc.format50 l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent5157247 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectlázněcs
dc.subjectlázeňské službycs
dc.subjectléčbacs
dc.subjectMoravacs
dc.subjectSlezskocs
dc.subjectspaen
dc.subjectspa servicesen
dc.subjecttreatmenten
dc.subjectMoraviaen
dc.subjectSilesiaen
dc.titleLázně a lázeňské služby na Moravě a ve Slezskucs
dc.title.alternativeHealth Resorts and Spa Services in Moravia and Silesiaen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201100502cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKořínek, Robertcs
dc.date.accepted2011-06-07cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department541 - Institut geologického inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programGeologické inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchGeovědní a montánní turismuscs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisJUR520_HGF_B2110_2101R004_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam