Smysl a cíl certifikátu jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87032

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kodymová, Jana cs
dc.contributor.author Navrátilová, Nelly cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T01:31:47Z
dc.date.available 2011-07-01T01:31:47Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87032
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Daná práce se zaměřuje na jednotlivé systémy QMS, EMS/EMAS, OHSAS a především na integrovaný systém IMS, jaký mají vlastně smysl, vysvětlit jejich podstatu a objasnit přínosy zavádění těchto systémů a následných certifikací. Nejdříve je popsána historie managementu jakosti, v další části je vysvětlen pojem certifikace, dále pak popsány všechny systémy, postup jejich zavádění atd. V další kapitole je uvedena charakteristika OK,a.s. Třetí kapitola popisuje finanční situaci v této společnosti, např. hospodářský výsledek, rezervy atd. Další část se zaměřuje na konkrétní zavádění systémů v OK, a.s a na závěr jsou shrnuty kladné a záporné stránky zavádění těchto systémů. cs
dc.description.abstract This thesis focuses on the systems QMS, EMS/EMAS, OHSAS and especially on the integrated system IMS, what is their meaning, it explain their nature and clarify benefits of implementation of these systems and subsequent certifications. First it describes history of quality management, in the next section it explains the concept of certification and then it describes all systems, procedures for their implementation etc. In the next chapter we can find characteristics of OK, a.s. The third chapter describes the financial situation of the company, such as economic profit, reserves, etc. Another section focuses on the practical implementation of the systems in OK, a.s. and finally the thesis summarizes positive and negative aspects of this implementation. en
dc.format 30, [5] l. : il. + 6 příl. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 1527824 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject QMS, EMS/EMAS, OHSAS, IMS, certifikace cs
dc.subject QMS, EMS/EMAS, OHSAS, IMS, certification en
dc.title Smysl a cíl certifikátu jakosti, životního prostředí a bezpečnosti práce cs
dc.title.alternative Environment and Safe Labour Certificate - Intent and Objective en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201101195 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Pacanovská, Daniela cs
dc.date.accepted 2011-06-10 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 545 - Institut ekonomiky a systémů řízení cs
dc.thesis.degree-program Nerostné suroviny cs
dc.thesis.degree-branch Komerční inženýrství v oblasti surovin cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2735 cs
dc.identifier.thesis NAV0006_HGF_B2102_2102R003_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
NAV0006_HGF_B2102_2102R003_2011.pdf 1.457Mb PDF View/Open
NAV0006_HGF_B2102_2102R003_2011_zadani.pdf 449.2Kb PDF View/Open
NAV0006_HGF_B2102_2102R003_2011_priloha.pdf 2.512Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics