Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKodymová, Janacs
dc.contributor.authorNavrátilová, Nellycs
dc.date.accessioned2011-07-01T01:31:47Z
dc.date.available2011-07-01T01:31:47Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87032
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractDaná práce se zaměřuje na jednotlivé systémy QMS, EMS/EMAS, OHSAS a především na integrovaný systém IMS, jaký mají vlastně smysl, vysvětlit jejich podstatu a objasnit přínosy zavádění těchto systémů a následných certifikací. Nejdříve je popsána historie managementu jakosti, v další části je vysvětlen pojem certifikace, dále pak popsány všechny systémy, postup jejich zavádění atd. V další kapitole je uvedena charakteristika OK,a.s. Třetí kapitola popisuje finanční situaci v této společnosti, např. hospodářský výsledek, rezervy atd. Další část se zaměřuje na konkrétní zavádění systémů v OK, a.s a na závěr jsou shrnuty kladné a záporné stránky zavádění těchto systémů.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on the systems QMS, EMS/EMAS, OHSAS and especially on the integrated system IMS, what is their meaning, it explain their nature and clarify benefits of implementation of these systems and subsequent certifications. First it describes history of quality management, in the next section it explains the concept of certification and then it describes all systems, procedures for their implementation etc. In the next chapter we can find characteristics of OK, a.s. The third chapter describes the financial situation of the company, such as economic profit, reserves, etc. Another section focuses on the practical implementation of the systems in OK, a.s. and finally the thesis summarizes positive and negative aspects of this implementation.en
dc.format30, [5] l. : il. + 6 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1527824 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectQMS, EMS/EMAS, OHSAS, IMS, certifikacecs
dc.subjectQMS, EMS/EMAS, OHSAS, IMS, certificationen
dc.titleSmysl a cíl certifikátu jakosti, životního prostředí a bezpečnosti prácecs
dc.title.alternativeEnvironment and Safe Labour Certificate - Intent and Objectiveen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201101195cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereePacanovská, Danielacs
dc.date.accepted2011-06-10cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department545 - Institut ekonomiky a systémů řízenícs
dc.thesis.degree-programNerostné surovinycs
dc.thesis.degree-branchKomerční inženýrství v oblasti surovincs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2735cs
dc.identifier.thesisNAV0006_HGF_B2102_2102R003_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam