Návrh OFDM demodulátoru na bázi FPGA polí

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87070

Show simple item record


dc.contributor.advisor Dvorský, Marek cs
dc.contributor.author Bureš, Miroslav cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T01:51:05Z
dc.date.available 2011-07-01T01:51:05Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87070
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá popisem širokopásmové modulace OFDM. Jejím obecným popisem, a následně i specifikacemi v systému digitálního rádia DRM. V dalších částech se pak diplomová práce zaměřuje na hlavní stavební bloky OFDM demodulátoru. Celý OFDM demodulátor je rozdělen do tři základních subsystémů. Konkrétně se jedná o blok provádějící synchronizaci a ekvalizaci, blok realizující FFT a blok QAM demodulátoru. Dále jsou tyto subsystémy podrobně popsány a jejich vlastnosti jsou ověřeny realizaci a následnou simulací v prostředí MATLAB/Simulink. Poté je prostředím System Generator for DSP vygenerován VHDL kód, a je ověřena schopnost implementace v FPGA obvodu. cs
dc.description.abstract This diploma thesis deals with the description of the broadband OFDM modulation. Its general description and, consequently, the specifications of the digital radio DRM. In other parts of the diploma work focuses on the key building blocks of the OFDM demodulator. All OFDM demodulator is divided into three basic subsystems. Specifically, the block synchronization and performing equalization, realizing the FFT block and the block QAM demodulator. In addition, these subsystems are described in detail and their properties are verified by the implementation and subsequent simulations in MATLAB/Simulink. Then it is the setting for the System Generator DSP generated VHDL code is verified schopmost implementation in FPGA. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1917144 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject digitální rádio cs
dc.subject DRM cs
dc.subject programovatelné logické prvky cs
dc.subject FPGA cs
dc.subject digitální modulace cs
dc.subject OFDM cs
dc.subject Xilinx cs
dc.subject digital radio en
dc.subject DRM en
dc.subject programmable logic device en
dc.subject FPGA en
dc.subject digital modulation en
dc.subject OFDM en
dc.subject Xilinx en
dc.title Návrh OFDM demodulátoru na bázi FPGA polí cs
dc.title.alternative Design of OFDM demudator with FPGA en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Skapa, Jan cs
dc.date.accepted 2011-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 440 - Katedra telekomunikační techniky cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Telekomunikační technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis BUR289_FEI_N2647_2601T013_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BUR289_FEI_N2647_2601T013_2011.pdf 1.828Mb PDF View/Open
BUR289_FEI_N2647_2601T013_2011_zadani.pdf 375.4Kb PDF View/Open
BUR289_FEI_N2647_2601T013_2011_priloha.gz 21.51Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics