Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDvorský, Marekcs
dc.contributor.authorBureš, Miroslavcs
dc.date.accessioned2011-07-01T01:51:05Z
dc.date.available2011-07-01T01:51:05Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87070
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá popisem širokopásmové modulace OFDM. Jejím obecným popisem, a následně i specifikacemi v systému digitálního rádia DRM. V dalších částech se pak diplomová práce zaměřuje na hlavní stavební bloky OFDM demodulátoru. Celý OFDM demodulátor je rozdělen do tři základních subsystémů. Konkrétně se jedná o blok provádějící synchronizaci a ekvalizaci, blok realizující FFT a blok QAM demodulátoru. Dále jsou tyto subsystémy podrobně popsány a jejich vlastnosti jsou ověřeny realizaci a následnou simulací v prostředí MATLAB/Simulink. Poté je prostředím System Generator for DSP vygenerován VHDL kód, a je ověřena schopnost implementace v FPGA obvodu.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the description of the broadband OFDM modulation. Its general description and, consequently, the specifications of the digital radio DRM. In other parts of the diploma work focuses on the key building blocks of the OFDM demodulator. All OFDM demodulator is divided into three basic subsystems. Specifically, the block synchronization and performing equalization, realizing the FFT block and the block QAM demodulator. In addition, these subsystems are described in detail and their properties are verified by the implementation and subsequent simulations in MATLAB/Simulink. Then it is the setting for the System Generator DSP generated VHDL code is verified schopmost implementation in FPGA.en
dc.format.extent1917144 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdigitální rádiocs
dc.subjectDRMcs
dc.subjectprogramovatelné logické prvkycs
dc.subjectFPGAcs
dc.subjectdigitální modulacecs
dc.subjectOFDMcs
dc.subjectXilinxcs
dc.subjectdigital radioen
dc.subjectDRMen
dc.subjectprogrammable logic deviceen
dc.subjectFPGAen
dc.subjectdigital modulationen
dc.subjectOFDMen
dc.subjectXilinxen
dc.titleNávrh OFDM demodulátoru na bázi FPGA polícs
dc.title.alternativeDesign of OFDM demudator with FPGAen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeSkapa, Jancs
dc.date.accepted2011-05-30cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department440 - Katedra telekomunikační technikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchTelekomunikační technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisBUR289_FEI_N2647_2601T013_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam