Show simple item record

dc.contributor.advisorNevlud, Pavelcs
dc.contributor.authorHargaš, Jakubcs
dc.date.accessioned2011-07-01T01:52:06Z
dc.date.available2011-07-01T01:52:06Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87072
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractPráce se zabývá zabezpečením bezdrátových sítí dle standardu IEEE 802.11n. Jedná se o sítě, které se svou propustností mohou blížit klasickým drátovým sítím LAN nebo je v určitých případech mohou i překonat. Taktéž instalace a zprovoznění bezdrátové sítě může být fyzicky snadnější než instalace a zprovoznění sítě s pevným přenosovým médiem. Určitá mobilita uživatelů a celkové pohodlí přístupu a správy bezdrátové sítě je však vykoupena zvýšenými nároky na její zabezpečení, neboť stále hrozí nebezpečí, že do sítě získá přístup některý neoprávněný uživatel nebo útočník, pokud se nachází v dosahu rádiového signálu dané bezdrátové sítě. Práce se zabývá řešením zabezpečené autentizace, a to jak do malých domácích sítí, tak i do větších sítí podniků a institucí pomocí autentizačního rámce EAP. Dále práce vysvětluje jednotlivé používané šifrovací mechanismy pro zajištění utajení přenášených dat a jejich datové integrity. Práce se taktéž zabývá tím, zda má použitý typ zabezpečení vliv na rychlost přenosu dat při vyšších rychlostech přenosu charakteristických pro sítě IEEE 802.11n. Bezpečnostní poznatky z hlediska zabezpečení bezdrátových sítí jsou pak ilustrovány v přiložených interaktivních animacích vytvořených technologií Adobe Flash.cs
dc.description.abstractThe work deals with the security of wireless networks according to IEEE 802.11n standard. Throughput of these networks can approach traditional wired LAN or in some cases may even overcome. Also, installation and commissioning of wireless networks may be physically easier than installing and configuring network with fixed transmission medium. Users mobility and the overall convenience of access and managing of the wireless network is not compensated by increased demand for its security, it is still a risk that any unauthorized user or an attacker can gain access gains access to the network, if he is within range of radio signals sent by the wireless network. The work deals with the solution of secure authentication, both in small home networks, and networks in larger enterprises and institutions environments, through the EAP authentication framework. The next chapter of this work explains the mechanisms, which are used for encryption to ensure confidentiality of transmitted data and data integrity. The paper also looks at whether the type of security affect the speed of data transmission at higher speeds of transmission for the IEEE 802.11n network. Safety findings in terms of security of wireless networks are illustrated in the accompanying interactive animations created in Adobe Flash.en
dc.format.extent9928475 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectIEEE 802.11ncs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectbezdrátová síťcs
dc.subjectWEPcs
dc.subjectWPAcs
dc.subjectWPA2cs
dc.subjectIEEE 802.11ics
dc.subjectIEEE 802.1xcs
dc.subjectRADIUScs
dc.subjectFreeRADIUScs
dc.subjectIEEE 802.11nen
dc.subjectsecurityen
dc.subjectwireless networken
dc.subjectWEPen
dc.subjectWPAen
dc.subjectWPA2en
dc.subjectIEEE 802.11ien
dc.subjectIEEE 802.1xen
dc.subjectRADIUSen
dc.subjectFreeRADIUSen
dc.titleZabezpečení datové komunikace v bezdrátových sítích IEEE 802.11ncs
dc.title.alternativeSecurity Data Communication in Wireless Networks IEEE 802.11nen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeDvorský, Marekcs
dc.date.accepted2011-06-09cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchMobilní technologiecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisHAR155_FEI_N2647_2612T059_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record