Zabezpečení datové komunikace v bezdrátových sítích IEEE 802.11n

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87072

Show simple item record


dc.contributor.advisor Nevlud, Pavel cs
dc.contributor.author Hargaš, Jakub cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T01:52:06Z
dc.date.available 2011-07-01T01:52:06Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87072
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Práce se zabývá zabezpečením bezdrátových sítí dle standardu IEEE 802.11n. Jedná se o sítě, které se svou propustností mohou blížit klasickým drátovým sítím LAN nebo je v určitých případech mohou i překonat. Taktéž instalace a zprovoznění bezdrátové sítě může být fyzicky snadnější než instalace a zprovoznění sítě s pevným přenosovým médiem. Určitá mobilita uživatelů a celkové pohodlí přístupu a správy bezdrátové sítě je však vykoupena zvýšenými nároky na její zabezpečení, neboť stále hrozí nebezpečí, že do sítě získá přístup některý neoprávněný uživatel nebo útočník, pokud se nachází v dosahu rádiového signálu dané bezdrátové sítě. Práce se zabývá řešením zabezpečené autentizace, a to jak do malých domácích sítí, tak i do větších sítí podniků a institucí pomocí autentizačního rámce EAP. Dále práce vysvětluje jednotlivé používané šifrovací mechanismy pro zajištění utajení přenášených dat a jejich datové integrity. Práce se taktéž zabývá tím, zda má použitý typ zabezpečení vliv na rychlost přenosu dat při vyšších rychlostech přenosu charakteristických pro sítě IEEE 802.11n. Bezpečnostní poznatky z hlediska zabezpečení bezdrátových sítí jsou pak ilustrovány v přiložených interaktivních animacích vytvořených technologií Adobe Flash. cs
dc.description.abstract The work deals with the security of wireless networks according to IEEE 802.11n standard. Throughput of these networks can approach traditional wired LAN or in some cases may even overcome. Also, installation and commissioning of wireless networks may be physically easier than installing and configuring network with fixed transmission medium. Users mobility and the overall convenience of access and managing of the wireless network is not compensated by increased demand for its security, it is still a risk that any unauthorized user or an attacker can gain access gains access to the network, if he is within range of radio signals sent by the wireless network. The work deals with the solution of secure authentication, both in small home networks, and networks in larger enterprises and institutions environments, through the EAP authentication framework. The next chapter of this work explains the mechanisms, which are used for encryption to ensure confidentiality of transmitted data and data integrity. The paper also looks at whether the type of security affect the speed of data transmission at higher speeds of transmission for the IEEE 802.11n network. Safety findings in terms of security of wireless networks are illustrated in the accompanying interactive animations created in Adobe Flash. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 9928475 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject IEEE 802.11n cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject bezdrátová síť cs
dc.subject WEP cs
dc.subject WPA cs
dc.subject WPA2 cs
dc.subject IEEE 802.11i cs
dc.subject IEEE 802.1x cs
dc.subject RADIUS cs
dc.subject FreeRADIUS cs
dc.subject IEEE 802.11n en
dc.subject security en
dc.subject wireless network en
dc.subject WEP en
dc.subject WPA en
dc.subject WPA2 en
dc.subject IEEE 802.11i en
dc.subject IEEE 802.1x en
dc.subject RADIUS en
dc.subject FreeRADIUS en
dc.title Zabezpečení datové komunikace v bezdrátových sítích IEEE 802.11n cs
dc.title.alternative Security Data Communication in Wireless Networks IEEE 802.11n en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Dvorský, Marek cs
dc.date.accepted 2011-06-09 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 460 - Katedra informatiky cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Mobilní technologie cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis HAR155_FEI_N2647_2612T059_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HAR155_FEI_N2647_2612T059_2011.pdf 9.468Mb PDF View/Open
HAR155_FEI_N2647_2612T059_2011_zadani.pdf 773.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics