Komunikační systém s výkonovou LED

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87079

Show simple item record


dc.contributor.advisor Vašinek, Vladimír cs
dc.contributor.author Kadubec, Vít cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T01:55:40Z
dc.date.available 2011-07-01T01:55:40Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87079
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Vývoj na poli LED diod (a polovodičů obecně) umožnil, že se s nimi setkáváme v čím dál širším rozsahu aplikací. Nedávno pojem „LED“ znamenal malou součástku se slabým červeným světlem, která byla používána jako indikátor na elektrických zařízeních. Stačilo však jen několik málo desítek let a byly vyvinuty vysoce svítivé verze s vlnovou délkou napříč celým viditelným spektrem, včetně ultrafialové a infračervené oblasti. Běžné jsou také modifikace v podobě laserových diod, případně výkonových LED. Každý typ má své charakteristické vlastnosti a oblast použití. Běžné LED se tak stále používají jako indikátory, dálkové ovladače domácí elektroniky (infračervená oblast) apod., zatímco laserové diody našly uplatnění při vysokorychlostních datových přenosech. Primárním použitím výkonových LED pak je osvětlování. Nabízí se otázka, zda by zde nešlo vytvořit přidanou hodnotu v podobě přenosu signálu. Nárůst nákladů by nebyl zásadní, protože samotné diody a jejich základní řídící obvody jsou již implementovány. Datasheety nic podobného nezmiňují, proto vznikla tato práce. cs
dc.description.abstract The progress in light-emitting diodes (and also semiconductors in general) made it possible to face them in a growing extent of applications. Not a long time ago “LED” expression meant a small component with low-intensity red light, which was used as an indicator in electronic devices. However, only a few decades were enough to develop models with wavelengths covering the whole visible range, including infra-red and ultra-violet areas. Modifications such as laser diodes and power LEDs are also common. Each type has its characteristic properties and usage. Traditional LEDs are still used as indicators or in remote control units of home electronic devices (infrared wavelength) etc., while laser diodes are deployed in high-speed data transmissions. The primary purpose of power LEDs is lighting. The question is, whether it is possible to raise their value by adding the ability to transmit data. The increase in costs wouldn’t be radical, as the diodes and their basic driving circuits are already implemented. Datasheets don’t mention anything like this, therefore this work was written. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 4946510 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject LED dioda cs
dc.subject výkonová LED cs
dc.subject Luxeon cs
dc.subject přenos signálu cs
dc.subject elektronický obvod cs
dc.subject diagram oka cs
dc.subject šířka pásma cs
dc.subject přenosová rychlost cs
dc.subject linkový kód cs
dc.subject light-emitting diode en
dc.subject power LED en
dc.subject Luxeon en
dc.subject data transfer en
dc.subject electronic circuit en
dc.subject eye-diagram en
dc.subject bandwidth en
dc.subject bitrate en
dc.subject line code en
dc.title Komunikační systém s výkonovou LED cs
dc.title.alternative Communication System with Power LED en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Hejduk, Stanislav cs
dc.date.accepted 2011-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 440 - Katedra telekomunikační techniky cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Telekomunikační technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis KAD166_FEI_N2647_2601T013_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KAD166_FEI_N2647_2601T013_2011.pdf 4.717Mb PDF View/Open
KAD166_FEI_N2647_2601T013_2011_zadani.pdf 344.8Kb PDF View/Open
KAD166_FEI_N2647_2601T013_2011_priloha.pdf 6.412Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics