Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVašinek, Vladimírcs
dc.contributor.authorKadubec, Vítcs
dc.date.accessioned2011-07-01T01:55:40Z
dc.date.available2011-07-01T01:55:40Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87079
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractVývoj na poli LED diod (a polovodičů obecně) umožnil, že se s nimi setkáváme v čím dál širším rozsahu aplikací. Nedávno pojem „LED“ znamenal malou součástku se slabým červeným světlem, která byla používána jako indikátor na elektrických zařízeních. Stačilo však jen několik málo desítek let a byly vyvinuty vysoce svítivé verze s vlnovou délkou napříč celým viditelným spektrem, včetně ultrafialové a infračervené oblasti. Běžné jsou také modifikace v podobě laserových diod, případně výkonových LED. Každý typ má své charakteristické vlastnosti a oblast použití. Běžné LED se tak stále používají jako indikátory, dálkové ovladače domácí elektroniky (infračervená oblast) apod., zatímco laserové diody našly uplatnění při vysokorychlostních datových přenosech. Primárním použitím výkonových LED pak je osvětlování. Nabízí se otázka, zda by zde nešlo vytvořit přidanou hodnotu v podobě přenosu signálu. Nárůst nákladů by nebyl zásadní, protože samotné diody a jejich základní řídící obvody jsou již implementovány. Datasheety nic podobného nezmiňují, proto vznikla tato práce.cs
dc.description.abstractThe progress in light-emitting diodes (and also semiconductors in general) made it possible to face them in a growing extent of applications. Not a long time ago “LED” expression meant a small component with low-intensity red light, which was used as an indicator in electronic devices. However, only a few decades were enough to develop models with wavelengths covering the whole visible range, including infra-red and ultra-violet areas. Modifications such as laser diodes and power LEDs are also common. Each type has its characteristic properties and usage. Traditional LEDs are still used as indicators or in remote control units of home electronic devices (infrared wavelength) etc., while laser diodes are deployed in high-speed data transmissions. The primary purpose of power LEDs is lighting. The question is, whether it is possible to raise their value by adding the ability to transmit data. The increase in costs wouldn’t be radical, as the diodes and their basic driving circuits are already implemented. Datasheets don’t mention anything like this, therefore this work was written.en
dc.format.extent4946510 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectLED diodacs
dc.subjectvýkonová LEDcs
dc.subjectLuxeoncs
dc.subjectpřenos signálucs
dc.subjectelektronický obvodcs
dc.subjectdiagram okacs
dc.subjectšířka pásmacs
dc.subjectpřenosová rychlostcs
dc.subjectlinkový kódcs
dc.subjectlight-emitting diodeen
dc.subjectpower LEDen
dc.subjectLuxeonen
dc.subjectdata transferen
dc.subjectelectronic circuiten
dc.subjecteye-diagramen
dc.subjectbandwidthen
dc.subjectbitrateen
dc.subjectline codeen
dc.titleKomunikační systém s výkonovou LEDcs
dc.title.alternativeCommunication System with Power LEDen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeHejduk, Stanislavcs
dc.date.accepted2011-05-30cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department440 - Katedra telekomunikační technikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchTelekomunikační technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisKAD166_FEI_N2647_2601T013_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam