Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMarek, Martincs
dc.contributor.authorGolis, Ľubomírcs
dc.date.accessioned2011-07-01T01:59:14Z
dc.date.available2011-07-01T01:59:14Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87086
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractV tejto diplomovej práci sa venujem problematike odlučovania, elektrických odlučovačov a elektrostatického poľa. Simuláciu elektrostatického poľa som prevádzal pomocou programu ANSYS, pre tri druhy vysokonapäťových elektród. V prvej časti diplomovej práce sa venujem problematike odlučovania, vplyvom odlučovačov na životné prostredie, konštrukcii elektrických odlučovačov a ich princípu. V druhej časti sa venujem reálnym modelom elektrického odlučovača a simulácií elektrostatického poľa v nichcs
dc.description.abstractIn this diploma thesis I am giving my attention to disputableness of segregation, electrical dusters and simulation of electrostatic field. Simulation of electrostatic field was made by me with the help of program ANSYS, for 3 kinds of high-voltage electrodes. In the first part of diploma work I am dealing with the disputableness of segregation, effect of dusters on enviroment, constructions of electrical dusters and their principle. Second part is dealing with a real model of duster and simulation of eletrostatic field in it.en
dc.format.extent6310180 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectIntenzita elektrického poľacs
dc.subjectkorónacs
dc.subjectANSYScs
dc.subjectelektrický odlučovačcs
dc.subjectvysokonapäťová elektródacs
dc.subjectField electric intensityen
dc.subjectcoronaen
dc.subjectANSYSen
dc.subjectelekctrostatic precipitatoren
dc.subjecthigh-voltage electrodeen
dc.titleElektrostatické odlučovače popílku - Elementární simulace elektrostatického pole.cs
dc.title.alternativeElectrostatic precipitators of flue dust - Elementary simulations of electrostatic fielden
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKačor, Petrcs
dc.date.accepted2011-06-03cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department451 - Katedra elektroenergetikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchElektroenergetikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisGOL097_FEI_N2649_3907T001_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam