Rozdílová analýza cen elektřiny na základě spotřeb zákazníků

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87135

Show simple item record


dc.contributor.advisor Medvec, Zdeněk cs
dc.contributor.author Zaydlar, Evžen cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T02:24:06Z
dc.date.available 2011-07-01T02:24:06Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87135
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Obsahem této diplomové práce je popis tvorby cen elektrické energie, rozbor a analýza cen v závislosti na sazbě a tarifech dominantních dodavatelů elektřiny pro konečné zákazníky v segmentu maloodběratelé obyvatelstvo a maloodběratelé podnikatele. Práce je také zaměřena na rozbor produktových řad dodavatelů elektřiny v závislosti na typu tarifu a rezervovaném příkonu (velikosti jističe). Je zde provedeno porovnávání a vyhodnocování produktů jednotlivých dominantních dodavatelů, analýza cen ve vazbě na spotřeby elektrické energie u firmy ČEZ, a.s.. Součásti diplomové práce jsou i návrhy formulářů Faktur za sdružené služby dodávky elektřiny v Excelu pro maloodběr i velkoodběr s podrobným popisem jednotlivých částí faktury a výpočtů spotřeby, poplatků a přirážek. cs
dc.description.abstract The subject of this diploma work is a description of a price setting of electric energy, study and analysis of prices depending on rates and tariffs of dominant electricity suppliers for final customers in the section of small-scale consumers – inhabitants and small-scale consumers – enterprisers. The work also concentrates on the analysis of product lines of electricity suppliers depending on tariff type and reserved input (circuit-breaker size). The work consists of comparison and evaluation of products of individual dominant supplier, price analysis depending on consumption of electric energy at the CEZ company . The part of the diploma work is also a project of an invoice form for spent electric energy for small-scale and big-scale consumers, made in Excel, with detailed description of individual parts of invoice and calculation of consumption, fees and surcharges. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1158734 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Metody regulace elektrické energie, přenos elektrické energie, distribuce elektrické energie, činnost OTE, výroba elektřiny KVET a OZE, daň z elektřiny, sazby, indexy cen, velkoodběr. cs
dc.subject Methods of electric energy regulation, electric energy transfer, electric energy distribution, activity of electricity market operator, electricity production of combined production of electricity and heat and production of renewable sources, electricity tax, rates, price indexing, major consumers. en
dc.title Rozdílová analýza cen elektřiny na základě spotřeb zákazníků cs
dc.title.alternative Electricity Price Differential Analysis by Electric Energy Consumption en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Čumpelík, Radim cs
dc.date.accepted 2011-06-02 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 410 - Katedra elektroenergetiky cs
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika cs
dc.thesis.degree-branch Elektroenergetika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis ZAY003_FEI_N2649_3907T001_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
ZAY003_FEI_N2649_3907T001_2011.pdf 1.105Mb PDF View/Open
ZAY003_FEI_N2649_3907T001_2011_zadani.pdf 80.62Kb PDF View/Open
ZAY003_FEI_N2649_3907T001_2011_priloha.pdf 608.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics