Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMedvec, Zdeněkcs
dc.contributor.authorZaydlar, Evžencs
dc.date.accessioned2011-07-01T02:24:06Z
dc.date.available2011-07-01T02:24:06Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87135
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractObsahem této diplomové práce je popis tvorby cen elektrické energie, rozbor a analýza cen v závislosti na sazbě a tarifech dominantních dodavatelů elektřiny pro konečné zákazníky v segmentu maloodběratelé obyvatelstvo a maloodběratelé podnikatele. Práce je také zaměřena na rozbor produktových řad dodavatelů elektřiny v závislosti na typu tarifu a rezervovaném příkonu (velikosti jističe). Je zde provedeno porovnávání a vyhodnocování produktů jednotlivých dominantních dodavatelů, analýza cen ve vazbě na spotřeby elektrické energie u firmy ČEZ, a.s.. Součásti diplomové práce jsou i návrhy formulářů Faktur za sdružené služby dodávky elektřiny v Excelu pro maloodběr i velkoodběr s podrobným popisem jednotlivých částí faktury a výpočtů spotřeby, poplatků a přirážek.cs
dc.description.abstractThe subject of this diploma work is a description of a price setting of electric energy, study and analysis of prices depending on rates and tariffs of dominant electricity suppliers for final customers in the section of small-scale consumers – inhabitants and small-scale consumers – enterprisers. The work also concentrates on the analysis of product lines of electricity suppliers depending on tariff type and reserved input (circuit-breaker size). The work consists of comparison and evaluation of products of individual dominant supplier, price analysis depending on consumption of electric energy at the CEZ company . The part of the diploma work is also a project of an invoice form for spent electric energy for small-scale and big-scale consumers, made in Excel, with detailed description of individual parts of invoice and calculation of consumption, fees and surcharges.en
dc.format.extent1158734 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectMetody regulace elektrické energie, přenos elektrické energie, distribuce elektrické energie, činnost OTE, výroba elektřiny KVET a OZE, daň z elektřiny, sazby, indexy cen, velkoodběr.cs
dc.subjectMethods of electric energy regulation, electric energy transfer, electric energy distribution, activity of electricity market operator, electricity production of combined production of electricity and heat and production of renewable sources, electricity tax, rates, price indexing, major consumers.en
dc.titleRozdílová analýza cen elektřiny na základě spotřeb zákazníkůcs
dc.title.alternativeElectricity Price Differential Analysis by Electric Energy Consumptionen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeČumpelík, Radimcs
dc.date.accepted2011-06-02cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department410 - Katedra elektroenergetikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchElektroenergetikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisZAY003_FEI_N2649_3907T001_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam