Show simple item record

dc.contributor.advisorBilík, Petrcs
dc.contributor.authorKvapil, Jakubcs
dc.date.accessioned2011-07-01T02:35:16Z
dc.date.available2011-07-01T02:35:16Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87157
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractMonitorovací systém slouží k měření a vizualizaci výkonových parametrů v systému hybridního napájení, který byl postaven na půdě VŠB-TU Ostrava. Takto lze získat přehled o účinnosti celého hybridního napájecího systému. Monitorovací systém se skládá ze tří částí: části měření, zpracování a ukládání dat, části vizualizace a samostatného napájecího zdroje. Hlavní částí celého systému je první jmenovaná. Tato je tvořena převodníky napětí a proudů firmy LEM a měřicího systému NI compactRIO. Převodníky LEM slouží ke galvanickému oddělení měřeného obvodu od měřicí části a zároveň k přizpůsobení velikosti měřených veličin. NI cRIO zabezpečuje samotné měření, zpracování a ukládání dat. Data jsou z měřicího systému cRIO bezdrátově přenášena do vzdáleného počítače, kde dochází k jejich zálohování a vizualizaci. Vizualizace je dostupná na internetu a kdokoliv se může podívat na provozní stavy hybridního napájecího systému. Při realizaci monitorovacího systému byla jeho funkčnost ověřena dlouhodobým testováním a přesnost měření byla zkalibrována na cejchovaném kalibrátoru. Nyní je monitorovací systém nasazen v plném provozu.cs
dc.description.abstractMonitoring system is intended for measuring and visualization of power parameters in hybrid power supply system built on VSB-TUO university campus. That’s how we can obtain complete overview about hybrid power supply system efficiency. Monitoring system consists of three main parts: data acquisition, data visualization and an independent power supply. The main part of whole system is the first mentioned. It contains voltage and current transducers LEM and reconfigurable embedded acquisition system NI compactRIO. LEM transducers are used to galvanically isolate measured and measuring circuits and also to scale measured values. NI cRIO performs data acquisition, data manipulation and data saving. Data files are transferred from cRIO to remote computer, where is backup data storage and data visualization performed. Data visualization is available through internet web site. Monitoring system functionality was verified by long time testing and measurement accuracy was calibrated with precise calibrator. Nowadays the monitoring system is in full service.en
dc.format.extent2959372 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectMonitorovací systémcs
dc.subjectHybridní napájecí systémcs
dc.subjectNational Instrumentscs
dc.subjectcompactRIOcs
dc.subjectcRIOcs
dc.subjectFPGAcs
dc.subjectLabVIEWcs
dc.subjectLEMcs
dc.subjectpřevodníkcs
dc.subjectAA filtrcs
dc.subjectAnti-Aliasing filtrcs
dc.subjectDC/DC měničcs
dc.subjectMonitoring systemen
dc.subjectHybrid power supply systemen
dc.subjectNational Instrumentsen
dc.subjectcompactRIOen
dc.subjectcRIOen
dc.subjectFPGAen
dc.subjectLabVIEWen
dc.subjectLEMen
dc.subjecttransduceren
dc.subjectAA filteren
dc.subjectAnti-Aliasing filteren
dc.subjectDC/DC converteren
dc.titleMonitorovací systém hybridního napájecího systému na bázi cRIOcs
dc.title.alternativeMonitoring System for Hybrid Power Supply Based on cRIOen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeWittassek, Tomášcs
dc.date.accepted2011-05-30cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra měřicí a řídicí technikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchMěřicí a řídicí technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisKVA090_FEI_N2649_2601T004_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record