Diagnostika jističů

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87197

Show simple item record


dc.contributor.advisor Hytka, Zdeněk cs
dc.contributor.author Stružka, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T02:55:34Z
dc.date.available 2011-07-01T02:55:34Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87197
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je vytvoření měřicího pracoviště pro zjišťování časů spínání jističů a ověření jeho funkce na vybraných vzorcích. Pro tento úkol jsem použil školní počítač s měřicí kartou a programem LabView. Tento program nabízí velké množství funkcí, jejichž správným propojováním lze vytvořit nejrůznější aplikace. Tato diplomová práce se skládá z několika částí, a to především z rozboru funkce a provedení jističů, definice pojmů spolehlivost a technická diagnostika, realizace měřicího pracoviště a samotného měření. Výsledkem této práce je virtuální program, který dokáže zachytit, zobrazit a zapsat změnu napětí při vypínání a zapínání jističe. cs
dc.description.abstract Purposes those diploma work is creation measuring workplace for recognition time switching breaker and check his function on choice figure. I used for this imposition school computer with measuring card and programme LabView. This programme offers lump function, whose correct connect it is possible create all sorts of application. This thesis assembling of several part, namely above all from analysis function and fulfilment breaker, definition notions reliability and technical diagnostics, realization measuring workplace and himself metering. Record those work is virtual programme that the prove catch, display and write down changes tension at cutting - off and closing breaker. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1604106 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Jistič cs
dc.subject technická diagnostika cs
dc.subject spolehlivost cs
dc.subject čas spínání cs
dc.subject vlastní čas spínání cs
dc.subject čelní panel cs
dc.subject blokový diagram cs
dc.subject virtuální program cs
dc.subject vzorkovací frekvence cs
dc.subject diagnostikovaný objekt cs
dc.subject diagnostické prostředky cs
dc.subject diagnostický systém cs
dc.subject intenzita poruch cs
dc.subject vanová charakteristika cs
dc.subject elektromagnetické spouště cs
dc.subject tepelné spouště cs
dc.subject zámky cs
dc.subject volnoběžky cs
dc.subject relé cs
dc.subject selektivita jištění cs
dc.subject sběrnice USB. cs
dc.subject Breaker en
dc.subject technical diagnostics en
dc.subject reliability en
dc.subject time switching en
dc.subject personal time switching en
dc.subject front panel en
dc.subject frozen credit diagram en
dc.subject virtual programme en
dc.subject sampling rate en
dc.subject diagnosed object en
dc.subject diagnostic aids en
dc.subject diagnostic circuit en
dc.subject failure rate en
dc.subject tub characteristic en
dc.subject etherial trigger en
dc.subject heat trigger en
dc.subject chateaux en
dc.subject free wheel en
dc.subject relay en
dc.subject selectivity protection en
dc.subject busbar USB. en
dc.title Diagnostika jističů cs
dc.title.alternative Circuit breaker diagnostics en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Kačor, Petr cs
dc.date.accepted 2011-06-02 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 410 - Katedra elektroenergetiky cs
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika cs
dc.thesis.degree-branch Elektroenergetika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis STR515_FEI_N2649_3907T001_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
STR515_FEI_N2649_3907T001_2011.pdf 1.529Mb PDF View/Open
STR515_FEI_N2649_3907T001_2011_zadani.pdf 210.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics