Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHytka, Zdeněkcs
dc.contributor.authorStružka, Tomášcs
dc.date.accessioned2011-07-01T02:55:34Z
dc.date.available2011-07-01T02:55:34Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87197
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je vytvoření měřicího pracoviště pro zjišťování časů spínání jističů a ověření jeho funkce na vybraných vzorcích. Pro tento úkol jsem použil školní počítač s měřicí kartou a programem LabView. Tento program nabízí velké množství funkcí, jejichž správným propojováním lze vytvořit nejrůznější aplikace. Tato diplomová práce se skládá z několika částí, a to především z rozboru funkce a provedení jističů, definice pojmů spolehlivost a technická diagnostika, realizace měřicího pracoviště a samotného měření. Výsledkem této práce je virtuální program, který dokáže zachytit, zobrazit a zapsat změnu napětí při vypínání a zapínání jističe.cs
dc.description.abstractPurposes those diploma work is creation measuring workplace for recognition time switching breaker and check his function on choice figure. I used for this imposition school computer with measuring card and programme LabView. This programme offers lump function, whose correct connect it is possible create all sorts of application. This thesis assembling of several part, namely above all from analysis function and fulfilment breaker, definition notions reliability and technical diagnostics, realization measuring workplace and himself metering. Record those work is virtual programme that the prove catch, display and write down changes tension at cutting - off and closing breaker.en
dc.format.extent1604106 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectJističcs
dc.subjecttechnická diagnostikacs
dc.subjectspolehlivostcs
dc.subjectčas spínánícs
dc.subjectvlastní čas spínánícs
dc.subjectčelní panelcs
dc.subjectblokový diagramcs
dc.subjectvirtuální programcs
dc.subjectvzorkovací frekvencecs
dc.subjectdiagnostikovaný objektcs
dc.subjectdiagnostické prostředkycs
dc.subjectdiagnostický systémcs
dc.subjectintenzita poruchcs
dc.subjectvanová charakteristikacs
dc.subjectelektromagnetické spouštěcs
dc.subjecttepelné spouštěcs
dc.subjectzámkycs
dc.subjectvolnoběžkycs
dc.subjectrelécs
dc.subjectselektivita jištěnícs
dc.subjectsběrnice USB.cs
dc.subjectBreakeren
dc.subjecttechnical diagnosticsen
dc.subjectreliabilityen
dc.subjecttime switchingen
dc.subjectpersonal time switchingen
dc.subjectfront panelen
dc.subjectfrozen credit diagramen
dc.subjectvirtual programmeen
dc.subjectsampling rateen
dc.subjectdiagnosed objecten
dc.subjectdiagnostic aidsen
dc.subjectdiagnostic circuiten
dc.subjectfailure rateen
dc.subjecttub characteristicen
dc.subjectetherial triggeren
dc.subjectheat triggeren
dc.subjectchateauxen
dc.subjectfree wheelen
dc.subjectrelayen
dc.subjectselectivity protectionen
dc.subjectbusbar USB.en
dc.titleDiagnostika jističůcs
dc.title.alternativeCircuit breaker diagnosticsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKačor, Petrcs
dc.date.accepted2011-06-02cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department410 - Katedra elektroenergetikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchElektroenergetikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisSTR515_FEI_N2649_3907T001_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam