Simulace a analýza pohybu mobilních telefonů

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87220

Show simple item record


dc.contributor.advisor Rapant, Petr cs
dc.contributor.author Drozdová, Michala cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T03:07:15Z
dc.date.available 2011-07-01T03:07:15Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87220
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Tato práce si klade za cíl navrţení a otestování aplikace k simulaci pohybu mobilních telefonů na území města Ostravy. Nasimulovaný pohyb je monitorován prostřednictvím dat zachycených GSM sítí. Data pouţita pro simulaci pohybu byla uměle vygenerována díky profilům, vytvořeným na základě teoretických principů Time geography a informací uváděných Českým statistickým úřadem. Součástí aplikace je grafické uţivatelské rozhraní, které zobrazuje jako podklad silniční a uliční síť města Ostravy. Nad touto mapou jsou vykresleny buňky GSM sítě s jednotlivými základnovými stanicemi a formou grafické animace demonstrován pohyb po městě. cs
dc.description.abstract This work aims to design and test application, that will simulate movement of mobile phones in the city of Ostrava. Virtual motion is monitored through the data captured by the GSM network. The data used to simulate the movement has been artificially generated by user profiles established on the basis of theoretical principles of geography and time information, provided by the Czech Statistical Office. The application is a graphical user interface that displays a base street network of the city of Ostrava. Over this map are plotted in the GSM network cells with different base-stations. Movement around the city is demonstrated using graphical animations. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 3287058 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject simulace pohybu, sql spatial data, základnová stanice, GSM síť cs
dc.subject simulation of movement, sql spatial data, basic transciever station, GSM network en
dc.title Simulace a analýza pohybu mobilních telefonů cs
dc.title.alternative Simulation and Analysis of Mobile Phones Movement en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Szturc, Roman cs
dc.date.accepted 2011-06-08 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 460 - Katedra informatiky cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis DRO120_FEI_N2647_2612T025_2011 cs

Files in this item

Files Size Format View
DRO120_FEI_N2647_2612T025_2011.pdf 3.134Mb PDF View/Open
DRO120_FEI_N2647_2612T025_2011_zadani.pdf 831.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics