Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorRapant, Petrcs
dc.contributor.authorDrozdová, Michalacs
dc.date.accessioned2011-07-01T03:07:15Z
dc.date.available2011-07-01T03:07:15Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87220
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractTato práce si klade za cíl navrţení a otestování aplikace k simulaci pohybu mobilních telefonů na území města Ostravy. Nasimulovaný pohyb je monitorován prostřednictvím dat zachycených GSM sítí. Data pouţita pro simulaci pohybu byla uměle vygenerována díky profilům, vytvořeným na základě teoretických principů Time geography a informací uváděných Českým statistickým úřadem. Součástí aplikace je grafické uţivatelské rozhraní, které zobrazuje jako podklad silniční a uliční síť města Ostravy. Nad touto mapou jsou vykresleny buňky GSM sítě s jednotlivými základnovými stanicemi a formou grafické animace demonstrován pohyb po městě.cs
dc.description.abstractThis work aims to design and test application, that will simulate movement of mobile phones in the city of Ostrava. Virtual motion is monitored through the data captured by the GSM network. The data used to simulate the movement has been artificially generated by user profiles established on the basis of theoretical principles of geography and time information, provided by the Czech Statistical Office. The application is a graphical user interface that displays a base street network of the city of Ostrava. Over this map are plotted in the GSM network cells with different base-stations. Movement around the city is demonstrated using graphical animations.en
dc.format.extent3287058 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsimulace pohybu, sql spatial data, základnová stanice, GSM síťcs
dc.subjectsimulation of movement, sql spatial data, basic transciever station, GSM networken
dc.titleSimulace a analýza pohybu mobilních telefonůcs
dc.title.alternativeSimulation and Analysis of Mobile Phones Movementen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeSzturc, Romancs
dc.date.accepted2011-06-08cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisDRO120_FEI_N2647_2612T025_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam