Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorMitrych, Jiřícs
dc.contributor.authorVýtisk, Romancs
dc.date.accessioned2011-07-01T03:29:34Z
dc.date.available2011-07-01T03:29:34Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87264
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je realizace mikroprocesorového systému se čtyřmi asynchronními sériovými rozhraními na bázi hradlového pole, který bude zprostředkovávat sběr dat ze čteček RFID a jejich předávání pomocí sériového rozhraní. Data budou přebírána ve formátu, jaký produkuje čtečka Micro-reader RI-STU-MRD1, následně zpracována a v novém formátu posílána pro nadřazenou aplikaci. První část práce je zaměřena na použité technologie a jejich vlastnosti. Jsou zde popsány všechny důležité technologie nezbytné pro vytvoření diplomové práce. Druhá část je zaměřena na použitý hardware a také hardware, který je nutný navrhnout pomocí FPGA SmartFusion. Ve třetí časti je popsán software nezbytný k funkčnosti mikroprocesorového systému. Předposlední kapitola pojednává o testování aplikace a konečně poslední kapitola podává výsledek a přínos diplomové práce.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is the realization of a microprocessor system with four asynchronous serial interfaces based on gate array, which will arrange the collection of data from RFID readers and their transmission over the serial interface. Data will be taken over in a format that produces the reader-Micro Reader RI-STU-MRD1, then they will be processed and sent to a new format for a superior application. The first part focuses on the applied technology and its properties. All the important technologies which are needed for the thesis are desribed there. The second part focuses on the hardware used and also the hardware that is required to design FPGA SmartFusion. The third section describes a software that is neccesarry for the functioning of the microprocessor system. The penultimate chapter deals with testing of application and finally the last chapter provides a result and benefit of the thesis.en
dc.format.extent2015255 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectFPGA, LiberoIDE, Micro-reader, SmartFusion, SoftConsole, UARTcs
dc.subjectFPGA, LiberoIDE, Micro-reader, SmartFusion, SoftConsole, UARTen
dc.titleAplikace FPGA pro sběr dat z MicroReaderů firmy TIcs
dc.title.alternativeFPGA Application - Data Collector for TI MicroReaders Groupen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeVlček, Karelcs
dc.date.accepted2011-06-08cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisVYT027_FEI_N2647_2612T025_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam