Aplikace FPGA pro sběr dat z MicroReaderů firmy TI

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87264

Show simple item record


dc.contributor.advisor Mitrych, Jiří cs
dc.contributor.author Výtisk, Roman cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T03:29:34Z
dc.date.available 2011-07-01T03:29:34Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87264
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je realizace mikroprocesorového systému se čtyřmi asynchronními sériovými rozhraními na bázi hradlového pole, který bude zprostředkovávat sběr dat ze čteček RFID a jejich předávání pomocí sériového rozhraní. Data budou přebírána ve formátu, jaký produkuje čtečka Micro-reader RI-STU-MRD1, následně zpracována a v novém formátu posílána pro nadřazenou aplikaci. První část práce je zaměřena na použité technologie a jejich vlastnosti. Jsou zde popsány všechny důležité technologie nezbytné pro vytvoření diplomové práce. Druhá část je zaměřena na použitý hardware a také hardware, který je nutný navrhnout pomocí FPGA SmartFusion. Ve třetí časti je popsán software nezbytný k funkčnosti mikroprocesorového systému. Předposlední kapitola pojednává o testování aplikace a konečně poslední kapitola podává výsledek a přínos diplomové práce. cs
dc.description.abstract The aim of this thesis is the realization of a microprocessor system with four asynchronous serial interfaces based on gate array, which will arrange the collection of data from RFID readers and their transmission over the serial interface. Data will be taken over in a format that produces the reader-Micro Reader RI-STU-MRD1, then they will be processed and sent to a new format for a superior application. The first part focuses on the applied technology and its properties. All the important technologies which are needed for the thesis are desribed there. The second part focuses on the hardware used and also the hardware that is required to design FPGA SmartFusion. The third section describes a software that is neccesarry for the functioning of the microprocessor system. The penultimate chapter deals with testing of application and finally the last chapter provides a result and benefit of the thesis. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2015255 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject FPGA, LiberoIDE, Micro-reader, SmartFusion, SoftConsole, UART cs
dc.subject FPGA, LiberoIDE, Micro-reader, SmartFusion, SoftConsole, UART en
dc.title Aplikace FPGA pro sběr dat z MicroReaderů firmy TI cs
dc.title.alternative FPGA Application - Data Collector for TI MicroReaders Group en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Vlček, Karel cs
dc.date.accepted 2011-06-08 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 460 - Katedra informatiky cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis VYT027_FEI_N2647_2612T025_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
VYT027_FEI_N2647_2612T025_2011.pdf 1.921Mb PDF View/Open
VYT027_FEI_N2647_2612T025_2011_zadani.pdf 529.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics