Databáze typických průběhů změřených energetických veličin

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87295

Show simple item record


dc.contributor.advisor Sikora, Tadeusz cs
dc.contributor.author Lyko, René cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T03:45:17Z
dc.date.available 2011-07-01T03:45:17Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87295
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Obsahem této bakalářské práce je popis a zobrazení určitých průběhů elektrických veličin naměřených v místech připojení el. zdrojů k distribuční soustavě. Současně v mé bakalářské práci popisuji exportování dat do jednotné databáze naměřených elektrických veličin na server Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské. Rovněž zde popisuji vlastnosti nejčastěji používaných měřících aparátů užívaných u provozovatelů distribučních soustav pro měření elektrických veličin a jejich vyhodnocení, konkrétně Analyzátor sítí BK-ELCOM od společnosti Elcom, a.s. v provedení ENA500, Přenosný Power Quality monitor MEg30 od společnosti MEgA - Měřicí Energetické Aparáty, a.s a Monitor distribučních sítí MDS5 od společnosti EGÚ Brno. cs
dc.description.abstract The bachelor thesis deals with the description and notation of certain measured continuances of electrical parameters in the distribution system; particularly with continuances of measured parameters at the connection of power sources to the distribution system. Bachelor thesis also describes export of the data into unified database of measured electrical parameters to the server of Faculty of Electrical Engineering and Computer Science VŠB. Further it gives a description of the most frequently used measuring devices at distribution system operators for measuring electrical parameters and their evaluation, particularly Network Analyzer BK-ELCOM by Elcom, a.s. company, model ENA500, Portable Power Quality monitor MEg30 by MEgA - Měřicí Energetické Aparáty, a.s company and Distibution System Monitor MDS5 by EGÚ Brno company. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1376774 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject kvalita napětí, elektrická energie, flikr, jednotná databáze, report měření, elektromagnetická kompatibilita, rušení, odběratel, dodavatel, monitor kvality napětí. cs
dc.subject quality of voltage, electrical energy, flicker, single database, reporting measurement, electromagnetic compatibility, interference, customer, supplier, monitor quality of supply en
dc.title Databáze typických průběhů změřených energetických veličin cs
dc.title.alternative Typical Measured Electric Value Courses Database en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Prokop, Lukáš cs
dc.date.accepted 2011-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 410 - Katedra elektroenergetiky cs
dc.thesis.degree-program Elektrotechnika cs
dc.thesis.degree-branch Elektroenergetika cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis LYK0007_FEI_B2649_3907R001_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
LYK0007_FEI_B2649_3907R001_2011.pdf 1.312Mb PDF View/Open
LYK0007_FEI_B2649_3907R001_2011_zadani.pdf 291.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics