Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSikora, Tadeuszcs
dc.contributor.authorLyko, Renécs
dc.date.accessioned2011-07-01T03:45:17Z
dc.date.available2011-07-01T03:45:17Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87295
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractObsahem této bakalářské práce je popis a zobrazení určitých průběhů elektrických veličin naměřených v místech připojení el. zdrojů k distribuční soustavě. Současně v mé bakalářské práci popisuji exportování dat do jednotné databáze naměřených elektrických veličin na server Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské. Rovněž zde popisuji vlastnosti nejčastěji používaných měřících aparátů užívaných u provozovatelů distribučních soustav pro měření elektrických veličin a jejich vyhodnocení, konkrétně Analyzátor sítí BK-ELCOM od společnosti Elcom, a.s. v provedení ENA500, Přenosný Power Quality monitor MEg30 od společnosti MEgA - Měřicí Energetické Aparáty, a.s a Monitor distribučních sítí MDS5 od společnosti EGÚ Brno.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the description and notation of certain measured continuances of electrical parameters in the distribution system; particularly with continuances of measured parameters at the connection of power sources to the distribution system. Bachelor thesis also describes export of the data into unified database of measured electrical parameters to the server of Faculty of Electrical Engineering and Computer Science VŠB. Further it gives a description of the most frequently used measuring devices at distribution system operators for measuring electrical parameters and their evaluation, particularly Network Analyzer BK-ELCOM by Elcom, a.s. company, model ENA500, Portable Power Quality monitor MEg30 by MEgA - Měřicí Energetické Aparáty, a.s company and Distibution System Monitor MDS5 by EGÚ Brno company.en
dc.format.extent1376774 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkvalita napětí, elektrická energie, flikr, jednotná databáze, report měření, elektromagnetická kompatibilita, rušení, odběratel, dodavatel, monitor kvality napětí.cs
dc.subjectquality of voltage, electrical energy, flicker, single database, reporting measurement, electromagnetic compatibility, interference, customer, supplier, monitor quality of supplyen
dc.titleDatabáze typických průběhů změřených energetických veličincs
dc.title.alternativeTypical Measured Electric Value Courses Databaseen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeProkop, Lukášcs
dc.date.accepted2011-05-30cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department410 - Katedra elektroenergetikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchElektroenergetikacs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisLYK0007_FEI_B2649_3907R001_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam