Informační systém evidence nákladů vozidel

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87300

Show simple item record


dc.contributor.advisor Návrat, Lumír cs
dc.contributor.author Vrbka, Vojtěch cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T03:47:49Z
dc.date.available 2011-07-01T03:47:49Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87300
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá evidencí nákladů motorových vozidel a jejich dalším zpracováním. Nejprve je v krátkosti rozebrána problematika měření nákladů. Následuje analýza konkurenčních služeb, která popisuje jednotlivé služby a motivaci uživatelů je používat. V třetí části je analýza nově vzniklé aplikace. V analýze jsou přesněji specifikovány požadavky, podle kterých je provedena datová a funkční analýza. Poslední část obsahuje návrh a implementaci. Tato kapitola obsahuje popis technického zázemí, struktury aplikace a konkretní ukázky realizace. cs
dc.description.abstract This thesis deals with the recording of vehicles costs and their further processing. First, it briefly analyzes the problems of measuring costs. Followed by an analysis of competing services, which describes each service and motivate users to use them. The third part is an analysis of created application. The analysis covers details of requirements specification which are base for data and functional analysis. The last section includes the design and implementation. This chapter describes the technical background of the application and implementation of concrete examples. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2184903 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Mirah, AppEngine, HTML5, CSS, webová aplikace cs
dc.subject Mirah, AppEngine, HTML5, CSS, web application en
dc.title Informační systém evidence nákladů vozidel cs
dc.title.alternative Information System for Manage Cost of Vehicles en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Krömer, Pavel cs
dc.date.accepted 2011-06-01 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 460 - Katedra informatiky cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis VRB093_FEI_B2647_2612R025_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
VRB093_FEI_B2647_2612R025_2011.pdf 2.083Mb PDF View/Open
VRB093_FEI_B2647_2612R025_2011_zadani.pdf 598.8Kb PDF View/Open
VRB093_FEI_B2647_2612R025_2011_priloha.zip 113.8Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics