Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorNávrat, Lumírcs
dc.contributor.authorVrbka, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2011-07-01T03:47:49Z
dc.date.available2011-07-01T03:47:49Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87300
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá evidencí nákladů motorových vozidel a jejich dalším zpracováním. Nejprve je v krátkosti rozebrána problematika měření nákladů. Následuje analýza konkurenčních služeb, která popisuje jednotlivé služby a motivaci uživatelů je používat. V třetí části je analýza nově vzniklé aplikace. V analýze jsou přesněji specifikovány požadavky, podle kterých je provedena datová a funkční analýza. Poslední část obsahuje návrh a implementaci. Tato kapitola obsahuje popis technického zázemí, struktury aplikace a konkretní ukázky realizace.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the recording of vehicles costs and their further processing. First, it briefly analyzes the problems of measuring costs. Followed by an analysis of competing services, which describes each service and motivate users to use them. The third part is an analysis of created application. The analysis covers details of requirements specification which are base for data and functional analysis. The last section includes the design and implementation. This chapter describes the technical background of the application and implementation of concrete examples.en
dc.format.extent2184903 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectMirah, AppEngine, HTML5, CSS, webová aplikacecs
dc.subjectMirah, AppEngine, HTML5, CSS, web applicationen
dc.titleInformační systém evidence nákladů vozidelcs
dc.title.alternativeInformation System for Manage Cost of Vehiclesen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKrömer, Pavelcs
dc.date.accepted2011-06-01cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisVRB093_FEI_B2647_2612R025_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam