Aplikace pro předzpracování dat

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87408

Show simple item record


dc.contributor.advisor Platoš, Jan cs
dc.contributor.author Babušek, Adam cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T04:42:36Z
dc.date.available 2011-07-01T04:42:36Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87408
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Tato bakalářská práce si klade za cíl vytvořit aplikaci pro předzpracování datových souborů v rámci procesu dolování dat, které jsou následně postoupeny dalšímu zpracování. Mezi hlavní požadavky na aplikaci patří jednoduchá volba požadovaných úprav, jako jsou různé filtry záznamů, filtry atributů nebo jiné úpravy samotných hodnot, a především schopnost co nejméně zatěžovat operační pamět systému, neboť předkládané vstupní soubory mohou dosahovat velikosti jednotek nebo i desítek gigabytů. Výstupem bude soubor s upravenými či protřízenými hodnotami vstupního souboru. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis aims to create an application for data files preprocessing in the process od data mining which are undergo next processing. The main requirments for application are easy choice of required editing, such as various filters of records, filters of attributes or another adjustment of values, and especially the ability least burden system memory because size of input files can be units or even tens of gigabyte. The output is the file with edited or reduced values of the input file. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 407393 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject dolování dat, získávání znalostí, předzpracování, úprava dat cs
dc.subject data mining, knowledge discovery, preprocessing, data editing en
dc.title Aplikace pro předzpracování dat cs
dc.title.alternative Application for Data Preprocessing en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Gajdoš, Petr cs
dc.date.accepted 2011-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 460 - Katedra informatiky cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis BAB168_FEI_B2647_2612R025_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
BAB168_FEI_B2647_2612R025_2011.pdf 397.8Kb PDF View/Open
BAB168_FEI_B2647_2612R025_2011_zadani.pdf 977.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics