Formální zápis softwarového procesu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87425

Show simple item record


dc.contributor.advisor Štolfa, Svatopluk cs
dc.contributor.author Spisarová, Anna cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T04:51:14Z
dc.date.available 2011-07-01T04:51:14Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87425
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract V této bakalářské práci se budeme zabývat formálním popisem softwarových procesů pomocí ontologií. Ontologie jako nástroj určený k reprezentaci znalostí, jsme si vybrali z důvodů, že prostřednictvím jejich popisu definujeme vlastnosti, které v neformálních či semi-formálních specifikacích nezachytíme. Ontologie mají přesně definovanou syntaxi a sémantiku, tudíž se více zaměříme na významy jednotlivých pojmů, vztahů a omezení daného softwarového procesu. Důraz této práce je kladen na to, že po nastudování teoretických poznatků o ontologiích, jazyku OWL, Meta-modelu softwarového procesu, RUP a základních přístupů pro modelování softwarových procesů, budeme schopni realizovat mapování ontologií na softwarové procesy popsány neformálně či semi-formálně. Výsledkem této práce bude optimalizace procesu pomocí vytvoření slovníku pro přepis neformálních či semi-formálních částí softwarového procesu RUP na ontologie. cs
dc.description.abstract This thesis will be focused on a formal description of software process. In fact we can describe attributes we are not able to capture in non-formal or semi-formal specification. For that purpose we chose Ontology as a knowledge representation tool. Ontology has exactly defined syntax and semantics, so we can focus on meaning of particular term. After studying theoretical part, in other words OWL language, Meta-model, software process, RUP and basic approaches for modelling software processes, we will be able to realize Ontologies mapping on software processes described in semi-formal or non-formal way. The result of this thesis will be process optimization by creating ontology dictionary for transcription of non-formal or semi-formal parts of RUP software process. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1616240 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Ontologie cs
dc.subject OWL cs
dc.subject znalostní báze cs
dc.subject RUP® Rational Unified Process® cs
dc.subject UML Unified Modeling Language cs
dc.subject softwarové procesy cs
dc.subject Protégé cs
dc.subject Ontology en
dc.subject OWL en
dc.subject knowledge base en
dc.subject RUP® Rational Unified Process® en
dc.subject UML Unified Modeling Language en
dc.subject software process en
dc.subject Protégé en
dc.title Formální zápis softwarového procesu cs
dc.title.alternative A Formal Description of Software Process en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Kožusznik, Jan cs
dc.date.accepted 2011-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 460 - Katedra informatiky cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis SPI099_FEI_B2647_2612R025_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SPI099_FEI_B2647_2612R025_2011.pdf 1.541Mb PDF View/Open
SPI099_FEI_B2647_2612R025_2011_zadani.pdf 262.0Kb PDF View/Open
SPI099_FEI_B2647_2612R025_2011_priloha.zip 14.53Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics