Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŠtolfa, Svatoplukcs
dc.contributor.authorSpisarová, Annacs
dc.date.accessioned2011-07-01T04:51:14Z
dc.date.available2011-07-01T04:51:14Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87425
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractV této bakalářské práci se budeme zabývat formálním popisem softwarových procesů pomocí ontologií. Ontologie jako nástroj určený k reprezentaci znalostí, jsme si vybrali z důvodů, že prostřednictvím jejich popisu definujeme vlastnosti, které v neformálních či semi-formálních specifikacích nezachytíme. Ontologie mají přesně definovanou syntaxi a sémantiku, tudíž se více zaměříme na významy jednotlivých pojmů, vztahů a omezení daného softwarového procesu. Důraz této práce je kladen na to, že po nastudování teoretických poznatků o ontologiích, jazyku OWL, Meta-modelu softwarového procesu, RUP a základních přístupů pro modelování softwarových procesů, budeme schopni realizovat mapování ontologií na softwarové procesy popsány neformálně či semi-formálně. Výsledkem této práce bude optimalizace procesu pomocí vytvoření slovníku pro přepis neformálních či semi-formálních částí softwarového procesu RUP na ontologie.cs
dc.description.abstractThis thesis will be focused on a formal description of software process. In fact we can describe attributes we are not able to capture in non-formal or semi-formal specification. For that purpose we chose Ontology as a knowledge representation tool. Ontology has exactly defined syntax and semantics, so we can focus on meaning of particular term. After studying theoretical part, in other words OWL language, Meta-model, software process, RUP and basic approaches for modelling software processes, we will be able to realize Ontologies mapping on software processes described in semi-formal or non-formal way. The result of this thesis will be process optimization by creating ontology dictionary for transcription of non-formal or semi-formal parts of RUP software process.en
dc.format.extent1616240 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectOntologiecs
dc.subjectOWLcs
dc.subjectznalostní bázecs
dc.subjectRUP® Rational Unified Process®cs
dc.subjectUML Unified Modeling Languagecs
dc.subjectsoftwarové procesycs
dc.subjectProtégécs
dc.subjectOntologyen
dc.subjectOWLen
dc.subjectknowledge baseen
dc.subjectRUP® Rational Unified Process®en
dc.subjectUML Unified Modeling Languageen
dc.subjectsoftware processen
dc.subjectProtégéen
dc.titleFormální zápis softwarového procesucs
dc.title.alternativeA Formal Description of Software Processen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKožusznik, Jancs
dc.date.accepted2011-05-30cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisSPI099_FEI_B2647_2612R025_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam