Absolvování individuální odborné praxe

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87436

Show simple item record


dc.contributor.advisor Ježek, David cs
dc.contributor.author Čegan, Radek cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T04:56:49Z
dc.date.available 2011-07-01T04:56:49Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87436
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Tato práce zachycuje průběh vykonávání mé praxe ve společnosti Tieto Czech, s.r.o. V úvodu přibližuji historii společnosti a přináším o ni základní informace. Po úvodu představím prostředí, ve kterém jsem se pohyboval a nástroje, které jsem používal. Poté následují některé typické problémy, které jsem v rámci své praxe musel řešit. Nejprve stručně popíšu zadání - problém a pak uvádím, jak jsem daný problém řešil. Dále uvádím informace o absolvovaném dvoudenním školení, které jsem ve firmě absolvoval a znalosti, které jsem díky němu získal. cs
dc.description.abstract This work shows course of my practice at the company Tieto Czech, s.r.o. At the beginning of this work I am writing about Tieto's history and I am mentioning some basic facts about this company. After that I show you the enviroment I worked in and some tools I worked with. Then follow some common problems I faced during my practice at Tieto. First, I briefly describe the problem and then I show the way I was solving this problem. Next I am mentioning informations about two-day training I was given in the company and knowledge I have gained thanks to it. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1225917 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Unix, Linux, HP-UX, Solaris, AIX, Tieto, praxe, administrace, podpora, diagnostika, LVM, Raid cs
dc.subject Unix, Linux, HP-UX, Solaris, AIX, Tieto, practice, administration, support, diagnostics, LVM, Raid en
dc.title Absolvování individuální odborné praxe cs
dc.title.alternative Individual Professional Practice in the Company en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.date.accepted 2011-05-30 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 460 - Katedra informatiky cs
dc.contributor.consultant Dorazil, Ondřej cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis CEG007_FEI_B2647_2612R025_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
CEG007_FEI_B2647_2612R025_2011.pdf 1.169Mb PDF View/Open
CEG007_FEI_B2647_2612R025_2011_zadani.pdf 166.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics