Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorJežek, Davidcs
dc.contributor.authorČegan, Radekcs
dc.date.accessioned2011-07-01T04:56:49Z
dc.date.available2011-07-01T04:56:49Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87436
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractTato práce zachycuje průběh vykonávání mé praxe ve společnosti Tieto Czech, s.r.o. V úvodu přibližuji historii společnosti a přináším o ni základní informace. Po úvodu představím prostředí, ve kterém jsem se pohyboval a nástroje, které jsem používal. Poté následují některé typické problémy, které jsem v rámci své praxe musel řešit. Nejprve stručně popíšu zadání - problém a pak uvádím, jak jsem daný problém řešil. Dále uvádím informace o absolvovaném dvoudenním školení, které jsem ve firmě absolvoval a znalosti, které jsem díky němu získal.cs
dc.description.abstractThis work shows course of my practice at the company Tieto Czech, s.r.o. At the beginning of this work I am writing about Tieto's history and I am mentioning some basic facts about this company. After that I show you the enviroment I worked in and some tools I worked with. Then follow some common problems I faced during my practice at Tieto. First, I briefly describe the problem and then I show the way I was solving this problem. Next I am mentioning informations about two-day training I was given in the company and knowledge I have gained thanks to it.en
dc.format.extent1225917 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectUnix, Linux, HP-UX, Solaris, AIX, Tieto, praxe, administrace, podpora, diagnostika, LVM, Raidcs
dc.subjectUnix, Linux, HP-UX, Solaris, AIX, Tieto, practice, administration, support, diagnostics, LVM, Raiden
dc.titleAbsolvování individuální odborné praxecs
dc.title.alternativeIndividual Professional Practice in the Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.date.accepted2011-05-30cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.contributor.consultantDorazil, Ondřejcs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisCEG007_FEI_B2647_2612R025_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam