Testování SAX parserů

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87508

Show simple item record


dc.contributor.advisor Chovanec, Peter cs
dc.contributor.author Jurek, Jan cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T05:33:22Z
dc.date.available 2011-07-01T05:33:22Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87508
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Cílem této práce je porovnání výkonnosti XML parserů se streamovacím přístupem, převážně pak parserů implementujících rozhraní SAX. V první části je popsán problém čtení XML dokumentů různými metodami a jsou představena známá rozhraní používaná pro streamované čtení XML dokumentů, kterými jsou SAX, StAX a XMLPull API a jejich použití při parsování (a popřípadě i tvoření) XML dokumentu. Následuje kapitola představující implementace jednotlivých API, jejich vlastností a limitací. Dále práce popisuje rozdíly mezi implementačními prostředími, samotnou implementaci testovacích aplikací s ohledem na testované soubory dat a ukazuje srovnání výkonu jednotlivých vybraných parserů při jejich parsování. Výsledkem je porovnání propustnosti jednotlivých parserů a výkonnosti streamovacích API s přihlédnutím k paměťové náročnosti. cs
dc.description.abstract The purpose of this study is to compare performance of the various, mainly SAX, XML parsers with streaming approach to XML document parsing. The first part introduces the issue of the XML document parsing by various approaches. The known streaming APIs such as SAX, StAX and XMLPull API and their applications (including XML document creation) are presented. Next chapter describes individual implementations of presented APIs, their attributes and limitations. The further part of this study describes the differences between implementation environments of testing applications considering the variety of tested input data and shows a comparison of each parser performance. The outcome of the performed study is a comparison of throughput of APIs and their implemented parsers, considering memory requirements. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 1561855 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject XML cs
dc.subject SAX cs
dc.subject StAX cs
dc.subject XMLPull cs
dc.subject Java cs
dc.subject .NET cs
dc.subject testování cs
dc.subject parser cs
dc.subject XML en
dc.subject SAX en
dc.subject StAX en
dc.subject XMLPull en
dc.subject Java en
dc.subject .NET en
dc.subject testing en
dc.subject parser en
dc.title Testování SAX parserů cs
dc.title.alternative Testovanie SAX parserov sk
dc.title.alternative SAX Parsers Testing en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Scherer, Peter cs
dc.date.accepted 2011-06-01 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 460 - Katedra informatiky cs
dc.thesis.degree-program Informační a komunikační technologie cs
dc.thesis.degree-branch Informatika a výpočetní technika cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2724 cs
dc.identifier.thesis JUR621_FEI_B2647_2612R025_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
JUR621_FEI_B2647_2612R025_2011.pdf 1.489Mb PDF View/Open
JUR621_FEI_B2647_2612R025_2011_zadani.pdf 512.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics