Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorChovanec, Petercs
dc.contributor.authorJurek, Jancs
dc.date.accessioned2011-07-01T05:33:22Z
dc.date.available2011-07-01T05:33:22Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87508
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractCílem této práce je porovnání výkonnosti XML parserů se streamovacím přístupem, převážně pak parserů implementujících rozhraní SAX. V první části je popsán problém čtení XML dokumentů různými metodami a jsou představena známá rozhraní používaná pro streamované čtení XML dokumentů, kterými jsou SAX, StAX a XMLPull API a jejich použití při parsování (a popřípadě i tvoření) XML dokumentu. Následuje kapitola představující implementace jednotlivých API, jejich vlastností a limitací. Dále práce popisuje rozdíly mezi implementačními prostředími, samotnou implementaci testovacích aplikací s ohledem na testované soubory dat a ukazuje srovnání výkonu jednotlivých vybraných parserů při jejich parsování. Výsledkem je porovnání propustnosti jednotlivých parserů a výkonnosti streamovacích API s přihlédnutím k paměťové náročnosti.cs
dc.description.abstractThe purpose of this study is to compare performance of the various, mainly SAX, XML parsers with streaming approach to XML document parsing. The first part introduces the issue of the XML document parsing by various approaches. The known streaming APIs such as SAX, StAX and XMLPull API and their applications (including XML document creation) are presented. Next chapter describes individual implementations of presented APIs, their attributes and limitations. The further part of this study describes the differences between implementation environments of testing applications considering the variety of tested input data and shows a comparison of each parser performance. The outcome of the performed study is a comparison of throughput of APIs and their implemented parsers, considering memory requirements.en
dc.format.extent1561855 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectXMLcs
dc.subjectSAXcs
dc.subjectStAXcs
dc.subjectXMLPullcs
dc.subjectJavacs
dc.subject.NETcs
dc.subjecttestovánícs
dc.subjectparsercs
dc.subjectXMLen
dc.subjectSAXen
dc.subjectStAXen
dc.subjectXMLPullen
dc.subjectJavaen
dc.subject.NETen
dc.subjecttestingen
dc.subjectparseren
dc.titleTestování SAX parserůcs
dc.title.alternativeTestovanie SAX parserovsk
dc.title.alternativeSAX Parsers Testingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeScherer, Petercs
dc.date.accepted2011-06-01cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department460 - Katedra informatikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchInformatika a výpočetní technikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisJUR621_FEI_B2647_2612R025_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam