Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorLukáš, Daliborcs
dc.contributor.authorMalý, Lukášcs
dc.date.accessioned2011-07-01T05:40:58Z
dc.date.available2011-07-01T05:40:58Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87523
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractPráce se zabývá primárními metodami rozložení oblasti při řešení okrajových úloh s Dirichletovými okrajovými podmínkami a studiem předpodmínění gradientních metod. Problém řešení okrajových úloh se metodou konečných prvků převede na soustavu lineárních rovnic, které se řeší numerickými iteračními metodami s předpodmíněním. Snahou je nalézt co nejrychlejší metody řešení takových soustav, k čemuž napomáhají právě metody rozložení oblasti, které umožňují dobře paralelizovat výpočet. Práce ukazuje jak ze zadaných okrajových úloh v 1D a 2D sestavit soustavy lineárních rovnic a jak aplikovat metody rozložení oblasti. Dále analyzuje možnosti předpodmínění s cílem nalézt co nejrozumnější variantu z hlediska časové a paměťové náročnosti výpočtu a přesnosti řešení.cs
dc.description.abstractThis work deals with primary methods of domain decomposition for solving boundary problems with the Dirichlet's boundary conditions and study of preconditioning gradient methods. The problem of solving boundary problems is converted into the system of linear equations by finite element method and this system is solved by numerical iterative methods with preconditioning. The aim is to find the fastest methods of solving such systems and right methods of domain decomposition, which allows good parallelization of computation, helps to that. This work demonstrates how to build systems of linear equations from given boundary problems in 1D and 2D and how to apply the domain decomposition method. It also analyzes the possibilities of preconditioning with aim to find the most sensible option in terms of time and memory consumption of computation and precision of the solution.en
dc.format.extent538294 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectprimární metody rozložení oblastics
dc.subjecttříkroková metodacs
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectprimary domain decompositionen
dc.subjectthreestep methoden
dc.titleMetody rozložení oblasti s předpodmíněnímcs
dc.title.alternativePreconditioned Domain Decomposition Methodsen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeDostál, Zdeněkcs
dc.date.accepted2011-06-01cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department470 - Katedra aplikované matematikycs
dc.thesis.degree-programInformační a komunikační technologiecs
dc.thesis.degree-branchVýpočetní matematikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisMAL539_FEI_B2647_1103R031_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam