Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBesta, Petrcs
dc.contributor.authorKundrátová, Nikolcs
dc.date.accessioned2011-07-01T07:42:07Z
dc.date.available2011-07-01T07:42:07Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87762
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je problematika elektronických forem obchodování. Podstatou elektronických forem obchodování je zprostředkování nákupu a prodeje výrobků a služeb on-line. První část popisuje elektronické formy obchodování, jejich vznik, charakteristiku, strukturu, základní dělení a konkrétně popisuje e-aukce jako jednu z forem elektronické formy obchodování, na kterou je tato diplomová práce zaměřena. Druhá část je zaměřena na představení společnosti, ve které byla diplomová práce zpracována a jejíž hlavní činností je realizace e-aukcí. V této části je zpracován a graficky doplněn reálný e-aukční případ a popsány hlavní přednosti a hlavní problémy e-aukcí. V třetí části je podrobně popsána metodika sběru dat a graficky zpracovány a slovně popsány výsledky rozsáhlého výzkumu metodou dotazování. Na závěr jsou shrnuty zjištěné data získané výzkumem a analyzován současný stav využití e-aukcí ve výrobních podnicích.cs
dc.description.abstractThe main subject of the graduation thesis is e-commerce. The essence of e-commerce is to purchase and sale products and services on-line. The first part of the thesis describes e-commerce, its forms, characteristics, structure, basic distribution and specifically describes the e-auction as a form of e-commerce, which is main focus of this thesis. The second part is focused on the introduction of a company, which is provider of e-auction solution and which cooperated on this thesis. In this part we can find also real e-auction with graphic illustration of e-auction process with description of main strengths and weaknesses. Third part describes data acquisition methods and inquiry result description. In conclusion, there is analyzed current status of e-action implementation in manufacturing companies and summarized data based on the research.en
dc.format60, [18] l. : il.cs
dc.format.extent6018753 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectelektronické obchodovánícs
dc.subjecte-aukcecs
dc.subjectB2Bcs
dc.subjecte-businesscs
dc.subjecte-aukční modely – nákupní & prodejnícs
dc.subjecte-commerceen
dc.subjecte-auctionen
dc.subjectB2Ben
dc.subjecte-businessen
dc.subjecte-auction models – purchasing & salesen
dc.titleAnalýza využití elektronických forem obchodování ve výrobních podnicíchcs
dc.title.alternativeAnalysis of e-business Usage in Manufacturing Enterprisesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature20101324cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeJureček, Radekcs
dc.date.accepted2011-05-25cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisKUN0020_FMMI_N3922_6208T123_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam