Analýza využití elektronických forem obchodování ve výrobních podnicích

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87762

Show simple item record


dc.contributor.advisor Besta, Petr cs
dc.contributor.author Kundrátová, Nikol cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T07:42:07Z
dc.date.available 2011-07-01T07:42:07Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87762
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce je problematika elektronických forem obchodování. Podstatou elektronických forem obchodování je zprostředkování nákupu a prodeje výrobků a služeb on-line. První část popisuje elektronické formy obchodování, jejich vznik, charakteristiku, strukturu, základní dělení a konkrétně popisuje e-aukce jako jednu z forem elektronické formy obchodování, na kterou je tato diplomová práce zaměřena. Druhá část je zaměřena na představení společnosti, ve které byla diplomová práce zpracována a jejíž hlavní činností je realizace e-aukcí. V této části je zpracován a graficky doplněn reálný e-aukční případ a popsány hlavní přednosti a hlavní problémy e-aukcí. V třetí části je podrobně popsána metodika sběru dat a graficky zpracovány a slovně popsány výsledky rozsáhlého výzkumu metodou dotazování. Na závěr jsou shrnuty zjištěné data získané výzkumem a analyzován současný stav využití e-aukcí ve výrobních podnicích. cs
dc.description.abstract The main subject of the graduation thesis is e-commerce. The essence of e-commerce is to purchase and sale products and services on-line. The first part of the thesis describes e-commerce, its forms, characteristics, structure, basic distribution and specifically describes the e-auction as a form of e-commerce, which is main focus of this thesis. The second part is focused on the introduction of a company, which is provider of e-auction solution and which cooperated on this thesis. In this part we can find also real e-auction with graphic illustration of e-auction process with description of main strengths and weaknesses. Third part describes data acquisition methods and inquiry result description. In conclusion, there is analyzed current status of e-action implementation in manufacturing companies and summarized data based on the research. en
dc.format 60, [18] l. : il. cs
dc.format.extent 6018753 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject elektronické obchodování cs
dc.subject e-aukce cs
dc.subject B2B cs
dc.subject e-business cs
dc.subject e-aukční modely – nákupní & prodejní cs
dc.subject e-commerce en
dc.subject e-auction en
dc.subject B2B en
dc.subject e-business en
dc.subject e-auction models – purchasing & sales en
dc.title Analýza využití elektronických forem obchodování ve výrobních podnicích cs
dc.title.alternative Analysis of e-business Usage in Manufacturing Enterprises en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 20101324 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Jureček, Radek cs
dc.date.accepted 2011-05-25 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a řízení průmyslových systémů cs
dc.thesis.degree-branch Ekonomika a management v průmyslu cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis KUN0020_FMMI_N3922_6208T123_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KUN0020_FMMI_N3922_6208T123_2011.pdf 5.739Mb PDF View/Open
KUN0020_FMMI_N3922_6208T123_2011_zadani.PDF 628.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics