Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorHalfarová, Petracs
dc.contributor.authorMlýnková, Simonacs
dc.date.accessioned2011-07-01T07:50:13Z
dc.date.available2011-07-01T07:50:13Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87778
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractPředložená diplomová práce je zaměřena na analýzu příčin vad a jejich prevenci v oblasti nakupovaného zboží. Hlavní pozornost byla věnována vstupní kontrole ve společnosti Pramet Tools, s. r. o., Šumperk, Uničovská 2, jež byla po analýze shledána nedostatečnou. Jedná se o společnost, jež se zabývá výrobou vyměnitelných břitových destiček ze slinutých karbidů a výrobou řezných nástrojů osazených slinutým karbidem. V diplomové práci je provedena analýza šesti dodavatelů z hlediska počtu dodávaných produktů, jež nesplňují požadovanou jakost, a to za kalendářní rok 2010. Při této analýze byla použita Paretova analýza, kde se určily vady, jež jsou považovány za tzv. důležitou většinu. Dále byla provedena analýza z hlediska podílů neshodných jednotek v dávkách a určení dodavatele, jež je pro společnosti primární. Jedna z možností řešení je zavedení statistické přejímky, kdy byl navržen postup pro společnost Pramet Tools, s.r.o. a následně byla provedena zkušební verze. V neposlední řadě bylo navrženo zlepšení komunikace s dodavateli a jejich motivace.cs
dc.description.abstractThe present Thesis is focused on analyzing causes of faults and prevention of their occurrence within the scope of material purchasing. After analysis of material incoming inspection, it was found to be unsuficient. Therefore, the work was mainly focused on Incoming Inspection. The Thesis was performed with a company which produces replaceable cutting tips of hard metal and cutting tools dressed with hard metal. The Thesis analyzes six suppliers (present in 2010) with highest number of delivered products, which do no conform with the requested quality demands. Pareto analysis was applied to determinate the defects considered as the „important majority“. Next analysis showed ratio of non-compliant units per batch and determination of a strategic supplier (A-supplier). Implementation of statistical acceptance inspection might be a solution for this problem. A step-by-step realization for Pramet Tools, s.r.o. was offered and a trial operation was performed. It was also suggested to improve communication and to increase engagement of respecive suppliers.en
dc.format.extent2069609 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectDodavatel, vada, reklamace, zboží, dodávka, kontrola, přejímka, plánování, analýzacs
dc.subjectSupplier, defect, claim, goods, delivery, inspection, receiving inspection, planning, analyzeen
dc.titleAnalýza příčin vad a jejich prevence v oblasti nakupovaného zbožícs
dc.title.alternativeAnalysis of the Causes of Defects and their Prevention in the Purchased Goodsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeHolec, Pavelcs
dc.date.accepted2011-05-24cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department639 - Katedra kontroly a řízení jakostics
dc.contributor.consultantPachovský, Petrcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchManagement jakostics
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisMLY049_FMMI_N3922_3902T041_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam