Analýza příčin vad a jejich prevence v oblasti nakupovaného zboží

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/87778

Show simple item record


dc.contributor.advisor Halfarová, Petra cs
dc.contributor.author Mlýnková, Simona cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T07:50:13Z
dc.date.available 2011-07-01T07:50:13Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/87778
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Předložená diplomová práce je zaměřena na analýzu příčin vad a jejich prevenci v oblasti nakupovaného zboží. Hlavní pozornost byla věnována vstupní kontrole ve společnosti Pramet Tools, s. r. o., Šumperk, Uničovská 2, jež byla po analýze shledána nedostatečnou. Jedná se o společnost, jež se zabývá výrobou vyměnitelných břitových destiček ze slinutých karbidů a výrobou řezných nástrojů osazených slinutým karbidem. V diplomové práci je provedena analýza šesti dodavatelů z hlediska počtu dodávaných produktů, jež nesplňují požadovanou jakost, a to za kalendářní rok 2010. Při této analýze byla použita Paretova analýza, kde se určily vady, jež jsou považovány za tzv. důležitou většinu. Dále byla provedena analýza z hlediska podílů neshodných jednotek v dávkách a určení dodavatele, jež je pro společnosti primární. Jedna z možností řešení je zavedení statistické přejímky, kdy byl navržen postup pro společnost Pramet Tools, s.r.o. a následně byla provedena zkušební verze. V neposlední řadě bylo navrženo zlepšení komunikace s dodavateli a jejich motivace. cs
dc.description.abstract The present Thesis is focused on analyzing causes of faults and prevention of their occurrence within the scope of material purchasing. After analysis of material incoming inspection, it was found to be unsuficient. Therefore, the work was mainly focused on Incoming Inspection. The Thesis was performed with a company which produces replaceable cutting tips of hard metal and cutting tools dressed with hard metal. The Thesis analyzes six suppliers (present in 2010) with highest number of delivered products, which do no conform with the requested quality demands. Pareto analysis was applied to determinate the defects considered as the „important majority“. Next analysis showed ratio of non-compliant units per batch and determination of a strategic supplier (A-supplier). Implementation of statistical acceptance inspection might be a solution for this problem. A step-by-step realization for Pramet Tools, s.r.o. was offered and a trial operation was performed. It was also suggested to improve communication and to increase engagement of respecive suppliers. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 2069609 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject Dodavatel, vada, reklamace, zboží, dodávka, kontrola, přejímka, plánování, analýza cs
dc.subject Supplier, defect, claim, goods, delivery, inspection, receiving inspection, planning, analyze en
dc.title Analýza příčin vad a jejich prevence v oblasti nakupovaného zboží cs
dc.title.alternative Analysis of the Causes of Defects and their Prevention in the Purchased Goods en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Holec, Pavel cs
dc.date.accepted 2011-05-24 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 639 - Katedra kontroly a řízení jakosti cs
dc.contributor.consultant Pachovský, Petr cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a řízení průmyslových systémů cs
dc.thesis.degree-branch Management jakosti cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2736 cs
dc.identifier.thesis MLY049_FMMI_N3922_3902T041_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
MLY049_FMMI_N3922_3902T041_2011.pdf 1.973Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics