Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKutáč, Josefcs
dc.contributor.authorPodešvová, Martinacs
dc.date.accessioned2011-07-01T08:27:40Z
dc.date.available2011-07-01T08:27:40Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/87852
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractBakalářská práce je věnována tématu kalkulace krycího příspěvku. V práci jsou uvedeny kalkulace, rozdělení kalkulačních nákladů, kalkulační vzorec, kalkulační systémy. Následuje rozčlenění nákladu na variabilní a fixní, s tím je spjat bod zvratu. Další kapitola obsahuje význam a použití krycího příspěvku, jeho princip, výhody a omezení. Dále je tato kapitola zaměřena na využití metody krycího příspěvku v praxi. Následně jsou popsány metody výpočtu kalkulací krycího příspěvku a jejích podstaty, členění a cíle. Závěrem bakalářské práce je uveden vzorový výpočet průběžné kalkulace krycího příspěvku hutních výrobků.cs
dc.description.abstractBachelor thesis deals with costing of cover grant theme. Costing, cost division, costing model, costing systems are introduced in this thesis.After that follows costs dissection into variable and fixed to which a critical point is adhered. The next chapter includes the meaning and taking advantage of the cover grant method in practice. Consequently, there are described methods dealing with evaluation of cover grant calculation, their principles, classification and goals. Conclusion of this bachelor thesis presents sample calculation of costing through of cover grant concerning steel products.en
dc.format29 l. : il.cs
dc.format.extent2962862 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkalkulacecs
dc.subjectkalkulační systémcs
dc.subjectkalkulační vzoreccs
dc.subjectfixní nákladycs
dc.subjectvariabilní nákladycs
dc.subjectkrycí příspěvekcs
dc.subjectprůběžná kalkulacecs
dc.subjectcostingen
dc.subjectcosting systemen
dc.subjectcosting modelen
dc.subjectfixed costsen
dc.subjectvariable costsen
dc.subjectcover granten
dc.subjectcosting throughen
dc.titleKalkulace krycího příspěvkucs
dc.title.alternativeContribution Accountingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201101064cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeJanovská, Kamilacs
dc.date.accepted2011-06-15cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisPOD178_FMMI_B3922_6208R123_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam