Show simple item record

dc.contributor.advisorJanalík, Radimcs
dc.contributor.authorBrus, Radimcs
dc.date.accessioned2011-07-01T10:11:17Z
dc.date.available2011-07-01T10:11:17Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88056
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem obtoku vysokotlaké páry mimo průtočnou část parní turbíny. Cílem je využít konstrukční pásmo minimálního výkonu parní turbíny pro poskytování podpůrných služeb ČEPS a to při zachování cirkulačního množství na parním kotli. Množství páry vyrobené parním kotlem a neodebrané turbínou bude odváděno bypassovou stanicí mimo průtočnou část turbíny přímo do kondenzátoru. Bypassová stanice musí umět řízeně přepouštět požadované množství vysokotlaké páry a zabezpečit redukci tlaku a teploty bez omezování provozu turbogenerátoru nebo poskytovaní podpůrných služeb pro ČEPS.cs
dc.description.abstractDiploma thesis deals with proposal of high pressure steam by-pass of steam turbine flow duct. The main aim is to utilize as much as possible steam turbine minimum power design range. It is required for offering supporting services to ČEPS with preservation of steam boiler necessary circulating flow. Steam amount produced by boiler but not consumed by turbine will be led through by-pass station outside the turbine directly to condenser. By-pass station should be able to control required by-pass high pressure steam amount an in the same time to guarantee pressure and temperature decrease of by-passed steam without an adverse limiting of turbo-generator operation or offering supporting services to ČEPS.en
dc.format.extent6454958 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectbypassová stanice, podpůrné služby.cs
dc.subjectby-pass station, supporting services.en
dc.titleNávrh bypassu parní turbíny pro zvýšení elektrického regulačního rozsahucs
dc.title.alternativeBypass Proposal of Steam Turbine for Electric Control Range Increasingen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeŠimon, Robertcs
dc.date.accepted2011-06-07cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department361 - Katedra energetikycs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchEnergetické stroje a zařízenícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisBRU076_FS_N2301_2302T006_2011
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record