Hydrostatický pohon řízené nápravy TATRA

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/88089

Show simple item record


dc.contributor.advisor Fries, Jiří cs
dc.contributor.author Polášek, Ondřej cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T10:28:06Z
dc.date.available 2011-07-01T10:28:06Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/88089
dc.description Ve zpracování cs
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Práce se zabývá návrhem hydrostatického pohonu řízené nápravy vozidel Tatra. V úvodu je uveden obecný popis funkce a vlastností hydrostatického pohonu přední nápravy a možnosti jeho použití na různá vozidla. V druhém bodě je vytvořena literární rešerše použitých zařízení hydrostatické jednotky. V dalším bodě je řešen konstrukční návrh hydrostatické jednotky, především umístění hydromotorů na kola nápravy, následují výpočty týkající se zejména návrhu hydromotoru a pevnostních výpočtů součástí umístěných v náboji kola. Na závěr je práce doplněna o obrázky výsledků pevnostní analýzy náboje kola vytvořené v počítačovém programu pracujícím na principu metody konečných prvků. cs
dc.description.abstract Goal of the thesis is to design hydrostatic drive unit of driving Tatra axle. General function description and features of hydrostatic drive unit of front axle and possibilities of its application on different vehicles are described first. In second point, literary research of device used for hydrostatic unit is made. Next point is about design of hydrostatic unit, especially location of the hydromotors on the wheel of the axle, calculations related especially to hydromotor design and strength calculations of the components located in the wheel hub. Conclusion of the thesis consists of pictures of strength analysis results created in computer program based on finite elements method. en
dc.format Neuvedeno cs
dc.format.extent 9058924 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject hydromotor cs
dc.subject náboj kola cs
dc.subject středový čep cs
dc.subject otočný čep cs
dc.subject kuželíková ložiska cs
dc.subject tažná síla kola cs
dc.subject hydromotor en
dc.subject wheel hub en
dc.subject center pivot en
dc.subject rotary pivot en
dc.subject tapered roller bearings en
dc.subject traction force of wheel en
dc.title Hydrostatický pohon řízené nápravy TATRA cs
dc.title.alternative Hydrostatic Driving Unit of Driven Axes TATRA en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature Neuvedeno cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Janovský, Marek cs
dc.date.accepted 2011-06-10 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 340 - Katedra výrobních strojů a konstruování cs
dc.thesis.degree-program Strojní inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Konstrukční a procesní inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2723 cs
dc.identifier.thesis POL546_FS_N2301_3909T001_70_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
POL546_FS_N2301_3909T001_70_2011.pdf 8.639Mb PDF View/Open
POL546_FS_N2301_3909T001_70_2011_zadani.pdf 528.0Kb PDF View/Open
POL546_FS_N2301_3909T001_70_2011_priloha.zip 1.426Mb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics