Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorFries, Jiřícs
dc.contributor.authorPolášek, Ondřejcs
dc.date.accessioned2011-07-01T10:28:06Z
dc.date.available2011-07-01T10:28:06Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88089
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractPráce se zabývá návrhem hydrostatického pohonu řízené nápravy vozidel Tatra. V úvodu je uveden obecný popis funkce a vlastností hydrostatického pohonu přední nápravy a možnosti jeho použití na různá vozidla. V druhém bodě je vytvořena literární rešerše použitých zařízení hydrostatické jednotky. V dalším bodě je řešen konstrukční návrh hydrostatické jednotky, především umístění hydromotorů na kola nápravy, následují výpočty týkající se zejména návrhu hydromotoru a pevnostních výpočtů součástí umístěných v náboji kola. Na závěr je práce doplněna o obrázky výsledků pevnostní analýzy náboje kola vytvořené v počítačovém programu pracujícím na principu metody konečných prvků.cs
dc.description.abstractGoal of the thesis is to design hydrostatic drive unit of driving Tatra axle. General function description and features of hydrostatic drive unit of front axle and possibilities of its application on different vehicles are described first. In second point, literary research of device used for hydrostatic unit is made. Next point is about design of hydrostatic unit, especially location of the hydromotors on the wheel of the axle, calculations related especially to hydromotor design and strength calculations of the components located in the wheel hub. Conclusion of the thesis consists of pictures of strength analysis results created in computer program based on finite elements method.en
dc.format.extent9058924 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthydromotorcs
dc.subjectnáboj kolacs
dc.subjectstředový čepcs
dc.subjectotočný čepcs
dc.subjectkuželíková ložiskacs
dc.subjecttažná síla kolacs
dc.subjecthydromotoren
dc.subjectwheel huben
dc.subjectcenter pivoten
dc.subjectrotary pivoten
dc.subjecttapered roller bearingsen
dc.subjecttraction force of wheelen
dc.titleHydrostatický pohon řízené nápravy TATRAcs
dc.title.alternativeHydrostatic Driving Unit of Driven Axes TATRAen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeJanovský, Marekcs
dc.date.accepted2011-06-10cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department340 - Katedra výrobních strojů a konstruovánícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukční a procesní inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisPOL546_FS_N2301_3909T001_70_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam