Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDorda, Michalcs
dc.contributor.authorMýdlo, Lukášcs
dc.date.accessioned2011-07-01T11:51:53Z
dc.date.available2011-07-01T11:51:53Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88254
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractMÝDLO, L. Simulace světelně řízené křižovatky: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2011, 45 s. Vedoucí práce: Dorda, M. Bakalářská práce se zabývá simulací světelně řízené křižovatky. Cílem této práce je vytvořit v prostředí Witness simulační model vybrané světelné křižovatky a na základě reálných dat z provozu tento model validovat. Práce se skládá z několika částí. Úvodní část práce se věnuje popisu vybrané křižovatky a dopravnímu průzkumu, který byl na této křižovatce proveden. Druhá část se zaměřuje na sestavení modelu. Třetí část práce je věnována validaci a provedeným experimentům. V závěrečné části jsou zhodnoceny výsledky, ke kterým se v této práci dospělo.cs
dc.description.abstractMÝDLO, L. Simulation of Light Controlled Crossroad: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of mechanical Engineering, Institute of Transport, 2011, 45 p. Thesis head: Dorda, M. The Bachelor Thesis deals with simulation of light controlled crossroad. The aim of this work is to create a simulation model of a selected light controlled crossroad in Witness and then on the basis of real traffic data to validate this model. The work is composed of some parts. The introduction concerns a description of selected crossroad and traffic survey, which has been carried out. The second part is focused on the model composition. The third part concerns the validation and experiments, which have been carried out. The last part is review of outcomes to which was come to in this work.en
dc.format.extent4118341 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectkřižovatkacs
dc.subjectvalidacecs
dc.subjectsimulationen
dc.subjectCrossroaden
dc.subjectvalidationen
dc.titleSimulace světelně řízené křižovatkycs
dc.title.alternativeSimulation of Light Controlled Crossroaden
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeLandryová, Lenkacs
dc.date.accepted2011-06-06cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department342 - Institut dopravycs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchDopravní technika a technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisMYD007_FS_B2341_2301R003_20_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam