Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKukutschová, Janacs
dc.contributor.authorKalbáčová, Janacs
dc.date.accessioned2011-07-01T13:34:59Z
dc.date.available2011-07-01T13:34:59Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88457
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractPráce se zabývá působením nanočástic oxidu titaničitého na živé organismy a zvláště na organismy sladkovodního ekosystému, které jsou reprezentanty jednotlivých trofických úrovní. Pro zkoumané vzorky nanočástic oxidu titaničitého a stříbrem dopovaných nanočástic oxidu titaničitého připravených metodou sol gel, byly experimentálně zjišteny hodnoty parametru toxicity EC50 pro detekční organismus sladkovodní zelené řasy Desmodesmus subcapitatus. Fyzikálně-chemické vlastnosti zkoušených vzorků byly analyzovány použitím kombinace práškové difrakce, skenovací elektronové mikroskopie, konfokální Ramanovy mikrospektroskopie a infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací. Bylo zjištěno, že nanočástice oxidu titaničitého dopované stříbrem měly přibližně 6.5-krát nižší parametr EC50 než nanočástice oxidu titaničitého, což značí vyšší toxicitu stříbrem dopovaných nanočástic.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the impact of the titanium dioxide nanoparticles to the living organism and particulary to those of the freshwater ecosystem, whose are representatives of several trophic levels. For the tested samples of the titanium dioxide nanoparticles and the silver doped titanium dioxide nanoparticles, which were prepared by a sol gel method, the EC50 toxicity parameters for the freshwater green algae detection organism Desmodesmus subcapitatus were experimentally obtained. The physicochemical properties of the tested samples were examined by powder diffraction, scanning electron microscopy, Raman confocal microspecroscopy and Fourier transform infrared spectroscopy. It had been found out that the EC50 parameter was approximately 6.5-times higher for the silver doped titanium dioxide nanoparticles than for the titanium dioxide nanoparticles. This means that the silver doped sample is more toxic than the undoped one.en
dc.format.extent5258942 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnanočástice oxidu titaničitéhocs
dc.subjectakutní akvatická toxicitacs
dc.subjectsladkovodní zelené řasycs
dc.subjecttitanium dioxide nanoparticlesen
dc.subjectacute aquatic toxicityen
dc.subjectfreshwater green algaeen
dc.titleHodnocení akutní toxicity nanočástic oxidu titaničitého použitím biotestu na sladkovodních zelených řasáchcs
dc.title.alternativeAcute toxicity assessment of titanium dioxide nanoparticles using freshwater algal bioassayen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeValášková, Martacs
dc.date.accepted2011-06-10cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programycs
dc.description.department9360 - Centrum nanotechnologiícs
dc.thesis.degree-programNanotechnologiecs
dc.thesis.degree-branchNanotechnologiecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2790cs
dc.identifier.thesisKAL428_USP_B3942_3942R001_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam