Hustota tepelného toku a jeho odstínění textilní zábranou

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/88482

Show simple item record


dc.contributor.advisor Bebčák, Petr cs
dc.contributor.author Sikora, Jakub cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T13:47:42Z
dc.date.available 2011-07-01T13:47:42Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/88482
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Práce se zabývá textilními požárními uzávěry. Cílem práce je ukázat postup pro stanovení požární odolnosti, nastínit průběh zkoušek, představit námi absolvovanou zkoušku, změřit hustotu tepelných toků vybraných materiálů a porovnat jejich rozdíl. Práce se věnuje jak seznámení s textilními požárnimi uzávěry, tak teorii tepelné radiace, nezbytné pro správné pochopení podstaty požárních zkoušek. Vyhodnotit nejvhodnější materiál podle námi naměřených hodnot. cs
dc.description.abstract This work describes fire protective curtain. The aim of this thesis is to show procedures of determining fire resistance of material, process of tests, presentation of own testing, measure density of heat flow each materials and compare their diferences. The work contains basic information of fire curtain and also theory of heat radiation necessary to correct understanding of fire resistance tests. Based on measurment results, the most suitable material is to be presented. en
dc.format 51, [14] l. : il. cs
dc.format.extent 1555228 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject nehořlavé textilie cs
dc.subject ČSN EN 13 501 - 2 cs
dc.subject sdílení tepla cs
dc.subject emisivita cs
dc.subject tepelná radiace cs
dc.subject fire-resistant fabric en
dc.subject EN 13 501 – 2 en
dc.subject heat transport en
dc.subject emissivity en
dc.subject heat radiation en
dc.title Hustota tepelného toku a jeho odstínění textilní zábranou cs
dc.title.alternative Density of Heat Flow and Shielding Against it with a Fabric Barrier en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201100912 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Peterek, Jan cs
dc.date.accepted 2011-06-01 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 030 - Katedra požární ochrany cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis SIK120_FBI_M3908_3908T006_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SIK120_FBI_M3908_3908T006_2011.pdf 1.483Mb PDF View/Open
SIK120_FBI_M3908_3908T006_2011_zadani.pdf 7.956Kb PDF View/Open
SIK120_FBI_M3908_3908T006_2011_priloha.pdf 2.761Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics