Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBebčák, Petrcs
dc.contributor.authorSikora, Jakubcs
dc.date.accessioned2011-07-01T13:47:42Z
dc.date.available2011-07-01T13:47:42Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88482
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractPráce se zabývá textilními požárními uzávěry. Cílem práce je ukázat postup pro stanovení požární odolnosti, nastínit průběh zkoušek, představit námi absolvovanou zkoušku, změřit hustotu tepelných toků vybraných materiálů a porovnat jejich rozdíl. Práce se věnuje jak seznámení s textilními požárnimi uzávěry, tak teorii tepelné radiace, nezbytné pro správné pochopení podstaty požárních zkoušek. Vyhodnotit nejvhodnější materiál podle námi naměřených hodnot.cs
dc.description.abstractThis work describes fire protective curtain. The aim of this thesis is to show procedures of determining fire resistance of material, process of tests, presentation of own testing, measure density of heat flow each materials and compare their diferences. The work contains basic information of fire curtain and also theory of heat radiation necessary to correct understanding of fire resistance tests. Based on measurment results, the most suitable material is to be presented.en
dc.format51, [14] l. : il.cs
dc.format.extent1555228 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectnehořlavé textiliecs
dc.subjectČSN EN 13 501 - 2cs
dc.subjectsdílení teplacs
dc.subjectemisivitacs
dc.subjecttepelná radiacecs
dc.subjectfire-resistant fabricen
dc.subjectEN 13 501 – 2en
dc.subjectheat transporten
dc.subjectemissivityen
dc.subjectheat radiationen
dc.titleHustota tepelného toku a jeho odstínění textilní zábranoucs
dc.title.alternativeDensity of Heat Flow and Shielding Against it with a Fabric Barrieren
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201100912cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereePeterek, Jancs
dc.date.accepted2011-06-01cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnost průmyslucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisSIK120_FBI_M3908_3908T006_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam