Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSikorová, Kateřinacs
dc.contributor.authorHofman, Vítcs
dc.date.accessioned2011-07-01T13:56:50Z
dc.date.available2011-07-01T13:56:50Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88500
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractDiplomová práce popisuje zavádění systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v souladu s normou ČSN OHSAS 18001:2008, v AQUAPARKU Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci, což je také jejím hlavním cílem. Autor se v práci zabývá souvisejícími právními předpisy a požadavky, které tyto předpisy kladou provozovateli aquaparku a popisuje významné systémy řízení bezpečnosti práce, zaváděné v České republice. V neposlední řadě také pojednává o příčinách vzniku pracovních úrazů a provozních nehod v aquaparcích a v závěru práce diskutuje největší problémy při zavádění daného systému řízení.cs
dc.description.abstractThis thesis describes the implementation of OH&S management system, in accordance with OHSAS 18001:2008 standard, in the Aquapark Uherské Hradiště, contributory organization, which is also the main objective of the thesis. The author deals with related laws and requirements, which are laid on the operator of Aquapark, and describes important OH&S management systems, implemented in the Czech Republic. Further are, discussed the causes of occupational injuries and operational accidents in the Aquapark and in conclusion are summarized the biggest troubles with the implementation of this management system.en
dc.format85, [41] l. : il.cs
dc.format.extent6440714 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectOHSAS 18001:2008cs
dc.subjectaquaparkcs
dc.subjectsystém řízení BOZPcs
dc.subjectbezpečnost prácecs
dc.subjectOHSAS 18001:2008en
dc.subjectaquaparken
dc.subjectOH&S management systemen
dc.subjecthealth and safetyen
dc.titleZavedení systému řízení BOZP v aquaparkucs
dc.title.alternativeImplementation of OSH Management System in an Aqua Parken
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201100599cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeKissiková, Lenkacs
dc.date.accepted2011-06-01cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementucs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnostní inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisHOF064_FBI_N3908_3908T002_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam