Zavedení systému řízení BOZP v aquaparku

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/88500

Show simple item record


dc.contributor.advisor Sikorová, Kateřina cs
dc.contributor.author Hofman, Vít cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T13:56:50Z
dc.date.available 2011-07-01T13:56:50Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/88500
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Diplomová práce popisuje zavádění systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v souladu s normou ČSN OHSAS 18001:2008, v AQUAPARKU Uherské Hradiště, příspěvkové organizaci, což je také jejím hlavním cílem. Autor se v práci zabývá souvisejícími právními předpisy a požadavky, které tyto předpisy kladou provozovateli aquaparku a popisuje významné systémy řízení bezpečnosti práce, zaváděné v České republice. V neposlední řadě také pojednává o příčinách vzniku pracovních úrazů a provozních nehod v aquaparcích a v závěru práce diskutuje největší problémy při zavádění daného systému řízení. cs
dc.description.abstract This thesis describes the implementation of OH&S management system, in accordance with OHSAS 18001:2008 standard, in the Aquapark Uherské Hradiště, contributory organization, which is also the main objective of the thesis. The author deals with related laws and requirements, which are laid on the operator of Aquapark, and describes important OH&S management systems, implemented in the Czech Republic. Further are, discussed the causes of occupational injuries and operational accidents in the Aquapark and in conclusion are summarized the biggest troubles with the implementation of this management system. en
dc.format 85, [41] l. : il. cs
dc.format.extent 6440714 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject OHSAS 18001:2008 cs
dc.subject aquapark cs
dc.subject systém řízení BOZP cs
dc.subject bezpečnost práce cs
dc.subject OHSAS 18001:2008 en
dc.subject aquapark en
dc.subject OH&S management system en
dc.subject health and safety en
dc.title Zavedení systému řízení BOZP v aquaparku cs
dc.title.alternative Implementation of OSH Management System in an Aqua Park en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201100599 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Kissiková, Lenka cs
dc.date.accepted 2011-06-01 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 040 - Katedra bezpečnostního managementu cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Bezpečnostní inženýrství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis HOF064_FBI_N3908_3908T002_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HOF064_FBI_N3908_3908T002_2011.pdf 6.142Mb PDF View/Open
HOF064_FBI_N3908_3908T002_2011_zadani.pdf 180.7Kb PDF View/Open
HOF064_FBI_N3908_3908T002_2011_priloha.pdf 1.005Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics