Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSměja, Alešcs
dc.contributor.authorSvoboda, Jiřícs
dc.date.accessioned2011-07-01T14:10:01Z
dc.date.available2011-07-01T14:10:01Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88526
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractDiplomová práce řeší chyby a vady vznikající při výstavbě krbů, které mohou následně zapříčinit požár. V úvodní části práce jsou popsány základní konstrukční části krbu a dále jsou krby rozděleny z architektonického hlediska a podle způsobu předávání tepla. Navazující kapitoly se zabývají napojením krbu na komínovou sestavu a všeobecnými normativními požadavky na krby a spalinovou cestu. V další kapitole práce poukazuje na konstrukční nedostatky a chyby při výstavbě krbu z hlediska požární bezpečnosti a navrhuje vhodné opatření. Součástí diplomové práce je statistický přehled požáru od krbů v České republice za rok 2010. Praktickou částí práce je měření teplot na víceplášťovém nerezovém komínu při provozu krbu. Závěrečná kapitola je věnována stanovení právní zodpovědnosti osob při vzniku požáru od krbu.cs
dc.description.abstractThis graduation thesis solves errors and defects arising during the construction of fireplaces, which can consequently cause a fire. The introductory section describes the basic components of the fireplace and fireplaces are divided from an architectonic point of view and according to the method of heat transfer. Following chapters deal with the connection of fireplace with chimney assembly and the general normative requirements for fireplaces and flue gas. In the next chapter, the study adverts to construction deficiencies and errors in the construction of the fireplace from the point of view of fire security and suggests appropriate measures. Part of thesis is a statistical summary of fire from fireplaces in the Czech Republic in 2010. The practical part is measuring the temperature on double-surface stainless steel chimney for the fireplace operation. The final chapter is devoted to determination of legal responsibility of persons in the occurrance of fire from the fireplace.en
dc.format69, [4] l. : il.cs
dc.format.extent5628602 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkrbcs
dc.subjectpožárcs
dc.subjectchybycs
dc.subjectstatistikacs
dc.subjectzodpovědnostcs
dc.subjectměření teplotcs
dc.subjectpřestup teplacs
dc.subjectfireplaceen
dc.subjectfireen
dc.subjectfaultsen
dc.subjectstatsen
dc.subjectresponsibilityen
dc.subjectmeasuring temperaturesen
dc.subjectheat transferen
dc.titleChyby a vady vznikající při realizaci výstavby krbů z hlediska požární bezpečnostics
dc.title.alternativeFaults and Defects Occurring in the course of Construction of Hearthstones from the Point of View of Fire Safetyen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201101010cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeHüttl, Jaroslavcs
dc.date.accepted2011-05-31cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.contributor.consultantČeselská, Terezacs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnost průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisSVO286_FBI_N3908_3908T006_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam