Chyby a vady vznikající při realizaci výstavby krbů z hlediska požární bezpečnosti

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/88526

Show simple item record


dc.contributor.advisor Směja, Aleš cs
dc.contributor.author Svoboda, Jiří cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T14:10:01Z
dc.date.available 2011-07-01T14:10:01Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/88526
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Diplomová práce řeší chyby a vady vznikající při výstavbě krbů, které mohou následně zapříčinit požár. V úvodní části práce jsou popsány základní konstrukční části krbu a dále jsou krby rozděleny z architektonického hlediska a podle způsobu předávání tepla. Navazující kapitoly se zabývají napojením krbu na komínovou sestavu a všeobecnými normativními požadavky na krby a spalinovou cestu. V další kapitole práce poukazuje na konstrukční nedostatky a chyby při výstavbě krbu z hlediska požární bezpečnosti a navrhuje vhodné opatření. Součástí diplomové práce je statistický přehled požáru od krbů v České republice za rok 2010. Praktickou částí práce je měření teplot na víceplášťovém nerezovém komínu při provozu krbu. Závěrečná kapitola je věnována stanovení právní zodpovědnosti osob při vzniku požáru od krbu. cs
dc.description.abstract This graduation thesis solves errors and defects arising during the construction of fireplaces, which can consequently cause a fire. The introductory section describes the basic components of the fireplace and fireplaces are divided from an architectonic point of view and according to the method of heat transfer. Following chapters deal with the connection of fireplace with chimney assembly and the general normative requirements for fireplaces and flue gas. In the next chapter, the study adverts to construction deficiencies and errors in the construction of the fireplace from the point of view of fire security and suggests appropriate measures. Part of thesis is a statistical summary of fire from fireplaces in the Czech Republic in 2010. The practical part is measuring the temperature on double-surface stainless steel chimney for the fireplace operation. The final chapter is devoted to determination of legal responsibility of persons in the occurrance of fire from the fireplace. en
dc.format 69, [4] l. : il. cs
dc.format.extent 5628602 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject krb cs
dc.subject požár cs
dc.subject chyby cs
dc.subject statistika cs
dc.subject zodpovědnost cs
dc.subject měření teplot cs
dc.subject přestup tepla cs
dc.subject fireplace en
dc.subject fire en
dc.subject faults en
dc.subject stats en
dc.subject responsibility en
dc.subject measuring temperatures en
dc.subject heat transfer en
dc.title Chyby a vady vznikající při realizaci výstavby krbů z hlediska požární bezpečnosti cs
dc.title.alternative Faults and Defects Occurring in the course of Construction of Hearthstones from the Point of View of Fire Safety en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201101010 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Hüttl, Jaroslav cs
dc.date.accepted 2011-05-31 cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 030 - Katedra požární ochrany cs
dc.contributor.consultant Česelská, Tereza cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis SVO286_FBI_N3908_3908T006_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
SVO286_FBI_N3908_3908T006_2011.pdf 5.367Mb PDF View/Open
SVO286_FBI_N3908_3908T006_2011_zadani.pdf 575.4Kb PDF View/Open
SVO286_FBI_N3908_3908T006_2011_priloha.pdf 503.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics