Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorDubový, Romancs
dc.contributor.authorHanuš, Milošcs
dc.date.accessioned2011-07-01T15:15:29Z
dc.date.available2011-07-01T15:15:29Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88655
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na identifikaci možného rizika při přepravě a skladování chlóru železniční cisternou. Při manipulaci s nebezpečnou látkou dochází k závažným situacím, které vlivem technické poruchy nebo lidské chyby, vedou k mimořádné události. Pomocí analýzy rizik byl zmapován současný stav podniku metodami FTA a ETA. Výsledky modelování prostřednictvím programu Aloha jsou pro názornost zakresleny do podrobné mapy. V závěru provedené analýzy a hodnocení rizik byla navržena technická a systémová opatření.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on identifying potential risks during transportation and storage of chlorine rail tank car. With handling a hazardous substance occurs in severe situations which due to technical failure or human error, leading to the incident. Use of risk analysis has mapped the current status of business methods of the FTA and ETA. Results of modeling through the Aloha are drawn to illustrate the detailed map. At the end of the analysis and risk assessment have been proposed technical and systemic measures.en
dc.format41 l. : il.cs
dc.format.extent2447032 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectchlór, železniční cisterna, přeprava, skladování, nebezpečí, riziko, analýzacs
dc.subjectchlorine, rail tanker, tranportation, storage, dangerous, risk, analysisen
dc.titleAnalýza a hodnocení rizik při stáčení chlóru ve Spolchemii, a.s.cs
dc.title.alternativeAnalysis and Assessment of Risks in Chlorine Drawing in Spolchemie, JSCen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201100448cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeLudwig, Vladimírcs
dc.date.accepted2011-05-25cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department040 - Katedra bezpečnostního managementucs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchBezpečnost práce a procesůcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisHAN441_FBI_B3908_3908R001_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam