Analýza a hodnocení rizik při stáčení chlóru ve Spolchemii, a.s.

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/88655

Show simple item record


dc.contributor.advisor Dubový, Roman cs
dc.contributor.author Hanuš, Miloš cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T15:15:29Z
dc.date.available 2011-07-01T15:15:29Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/88655
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na identifikaci možného rizika při přepravě a skladování chlóru železniční cisternou. Při manipulaci s nebezpečnou látkou dochází k závažným situacím, které vlivem technické poruchy nebo lidské chyby, vedou k mimořádné události. Pomocí analýzy rizik byl zmapován současný stav podniku metodami FTA a ETA. Výsledky modelování prostřednictvím programu Aloha jsou pro názornost zakresleny do podrobné mapy. V závěru provedené analýzy a hodnocení rizik byla navržena technická a systémová opatření. cs
dc.description.abstract The thesis is focused on identifying potential risks during transportation and storage of chlorine rail tank car. With handling a hazardous substance occurs in severe situations which due to technical failure or human error, leading to the incident. Use of risk analysis has mapped the current status of business methods of the FTA and ETA. Results of modeling through the Aloha are drawn to illustrate the detailed map. At the end of the analysis and risk assessment have been proposed technical and systemic measures. en
dc.format 41 l. : il. cs
dc.format.extent 2447032 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject chlór, železniční cisterna, přeprava, skladování, nebezpečí, riziko, analýza cs
dc.subject chlorine, rail tanker, tranportation, storage, dangerous, risk, analysis en
dc.title Analýza a hodnocení rizik při stáčení chlóru ve Spolchemii, a.s. cs
dc.title.alternative Analysis and Assessment of Risks in Chlorine Drawing in Spolchemie, JSC en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201100448 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.contributor.referee Ludwig, Vladimír cs
dc.date.accepted 2011-05-25 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 040 - Katedra bezpečnostního managementu cs
dc.thesis.degree-program Požární ochrana a průmyslová bezpečnost cs
dc.thesis.degree-branch Bezpečnost práce a procesů cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2720 cs
dc.identifier.thesis HAN441_FBI_B3908_3908R001_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
HAN441_FBI_B3908_3908R001_2011.pdf 2.333Mb PDF View/Open
HAN441_FBI_B3908_3908R001_2011_zadani.pdf 430.3Kb PDF View/Open
HAN441_FBI_B3908_3908R001_2011_priloha.pdf 386.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics