Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKiszka, Josefcs
dc.contributor.authorNedvěd, Martincs
dc.date.accessioned2011-07-01T16:19:26Z
dc.date.available2011-07-01T16:19:26Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88781
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractStávající nabídka sportovišť na kampusu VŠB – TU v Ostravě neodpovídá kapacitně velikosti univerzity a vybaveností nárokům studentů v 21. století. Cílem mé diplomové práce je náprava tohoto stavu. Návrh řeší univerzitní sportovní centrum jako dva polyfunkční objekty se sportovní i kulturní a společenskou náplní. První objekt je zaměřen spíše na pasivní konzumaci vrcholového sportu a kultury a na wellness regeneraci. Druhý objekt naopak nabízí aktivní vyžití v posilovnách, hernách, čítárnách, zkušebnách, tělocvičnách a na pobytové střeše. Forma obou objektů vyplývá z urbanistického a ideového kontextu.cs
dc.description.abstractThe current offer of sports facilities on the campus of VSB - TU Ostrava is inappropriate to its capacity and to the demands of students in the 21 century. The aim of my thesis is to reform this situation. The project designs a university sport-centre as two multipurpose buildings with sport, cultural and social charges. The first object is focused more on the passive consumption of the top sport and culture and on the wellness regeneration. The second object, on the contrary, offers an active enjoyment in fitnesses, playrooms, reading rooms, music studios, gyms and on the walkable roof. The form of both objects is determined by their urban and ideological context.en
dc.format3 sv. : il. + 1 CD-RWcs
dc.format.extent1951936 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsport, kampus, Řecko, Řím, VŠB - TU Ostravacs
dc.subjectsport, campus, Greece, Rome, VSB-TU Ostravaen
dc.titleCampus VŠB - TU Ostrava, univerzitní sportovní centrumcs
dc.title.alternativeCampus VŠB - TU Ostrava, University Sports Centreen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201101826cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.identifier.locationÚK/FASTcs
dc.contributor.refereeNovák, Antoníncs
dc.date.accepted2011-05-31cs
dc.thesis.degree-nameIng. arch.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department226 - Katedra architekturycs
dc.thesis.degree-programArchitektura a stavitelstvícs
dc.thesis.degree-branchArchitektura a stavitelstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisNED075_FAST_N3502_3501T011_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam