Campus VŠB - TU Ostrava, univerzitní sportovní centrum

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/88781

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kiszka, Josef cs
dc.contributor.author Nedvěd, Martin cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T16:19:26Z
dc.date.available 2011-07-01T16:19:26Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/88781
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Stávající nabídka sportovišť na kampusu VŠB – TU v Ostravě neodpovídá kapacitně velikosti univerzity a vybaveností nárokům studentů v 21. století. Cílem mé diplomové práce je náprava tohoto stavu. Návrh řeší univerzitní sportovní centrum jako dva polyfunkční objekty se sportovní i kulturní a společenskou náplní. První objekt je zaměřen spíše na pasivní konzumaci vrcholového sportu a kultury a na wellness regeneraci. Druhý objekt naopak nabízí aktivní vyžití v posilovnách, hernách, čítárnách, zkušebnách, tělocvičnách a na pobytové střeše. Forma obou objektů vyplývá z urbanistického a ideového kontextu. cs
dc.description.abstract The current offer of sports facilities on the campus of VSB - TU Ostrava is inappropriate to its capacity and to the demands of students in the 21 century. The aim of my thesis is to reform this situation. The project designs a university sport-centre as two multipurpose buildings with sport, cultural and social charges. The first object is focused more on the passive consumption of the top sport and culture and on the wellness regeneration. The second object, on the contrary, offers an active enjoyment in fitnesses, playrooms, reading rooms, music studios, gyms and on the walkable roof. The form of both objects is determined by their urban and ideological context. en
dc.format 3 sv. : il. + 1 CD-RW cs
dc.format.extent 1951936 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject sport, kampus, Řecko, Řím, VŠB - TU Ostrava cs
dc.subject sport, campus, Greece, Rome, VSB-TU Ostrava en
dc.title Campus VŠB - TU Ostrava, univerzitní sportovní centrum cs
dc.title.alternative Campus VŠB - TU Ostrava, University Sports Centre en
dc.type Diplomová práce cs
dc.identifier.signature 201101826 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.identifier.location ÚK/FAST cs
dc.contributor.referee Novák, Antonín cs
dc.date.accepted 2011-05-31 cs
dc.thesis.degree-name Ing. arch. cs
dc.thesis.degree-level Magisterský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 226 - Katedra architektury cs
dc.thesis.degree-program Architektura a stavitelství cs
dc.thesis.degree-branch Architektura a stavitelství cs
dc.description.result výborně cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis NED075_FAST_N3502_3501T011_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
NED075_FAST_N3502_3501T011_2011.pdf 1.861Mb PDF View/Open
NED075_FAST_N3502_3501T011_2011_zadani.pdf 155.7Kb PDF View/Open
NED075_FAST_N3502_3501T011_2011_priloha.pdf 3.448Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics