Hotel s casinem Žacléř

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/88805

Show simple item record


dc.contributor.advisor Kiszka, Josef cs
dc.contributor.author Eichingerová, Zlata cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T16:31:42Z
dc.date.available 2011-07-01T16:31:42Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/88805
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Cílem této práce je vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Konečné dokumentaci předcházela studie urbanistického řešení ze které vzešel navržený koncept. Touto problematikou se zabývá první část práce. Druhá část se zabývá samotnou dokumentací pro provedení stavby dle vyhlášky 499/2006. Předmětem této práce je objekt Hotelu s casinem, který je navržen na nově zbudovaném náměstí. Tvar objektu je podřízen umístění a to mezi dvě tramvajové tratě. Svým dispozičním a provozním řešením je přizpůsoben poloze a orientaci k světovým stranám. Vše vychází z logiky funkce. cs
dc.description.abstract The aim of this work is to develop design documents for building construction. Final documents was preceded by an urban solution from which was come a proposed draft. First part of work deals with this issue. The second part is dedicated to the documentation for building construction according to Decree 499/2006. Subject of this thesis is an object of hotel with casino, which is designed for newly built square. The shape of the object is subordinate to the location, between the two tram lines. Its layout and operational solutions adapted to the position and orientation of the compass. Everything is based on the logic function. en
dc.format 35, [33] l. : il. + 19 příl. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 1659210 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject hotel s casinem cs
dc.subject Žacléř cs
dc.subject skelet cs
dc.subject provětrávaná fasáda cs
dc.subject Cembrit cs
dc.subject hotel with casino en
dc.subject Zacler en
dc.subject skeleton construction en
dc.subject ventilated facades en
dc.subject Cembrit en
dc.title Hotel s casinem Žacléř cs
dc.title.alternative Hotel with casino Zacler en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201101869 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.identifier.location ÚK/FAST cs
dc.date.accepted 2011-05-24 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 226 - Katedra architektury cs
dc.thesis.degree-program Architektura a stavitelství cs
dc.thesis.degree-branch Architektura a stavitelství cs
dc.description.result dobře cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis EIC011_FAST_B3502_3501R011_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
EIC011_FAST_B3502_3501R011_2011.pdf 1.582Mb PDF View/Open
EIC011_FAST_B3502_3501R011_2011_zadani.pdf 7.100Kb PDF View/Open
EIC011_FAST_B3502_3501R011_2011_priloha.pdf 2.323Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics