Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKiszka, Josefcs
dc.contributor.authorEichingerová, Zlatacs
dc.date.accessioned2011-07-01T16:31:42Z
dc.date.available2011-07-01T16:31:42Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88805
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractCílem této práce je vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Konečné dokumentaci předcházela studie urbanistického řešení ze které vzešel navržený koncept. Touto problematikou se zabývá první část práce. Druhá část se zabývá samotnou dokumentací pro provedení stavby dle vyhlášky 499/2006. Předmětem této práce je objekt Hotelu s casinem, který je navržen na nově zbudovaném náměstí. Tvar objektu je podřízen umístění a to mezi dvě tramvajové tratě. Svým dispozičním a provozním řešením je přizpůsoben poloze a orientaci k světovým stranám. Vše vychází z logiky funkce.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to develop design documents for building construction. Final documents was preceded by an urban solution from which was come a proposed draft. First part of work deals with this issue. The second part is dedicated to the documentation for building construction according to Decree 499/2006. Subject of this thesis is an object of hotel with casino, which is designed for newly built square. The shape of the object is subordinate to the location, between the two tram lines. Its layout and operational solutions adapted to the position and orientation of the compass. Everything is based on the logic function.en
dc.format35, [33] l. : il. + 19 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1659210 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthotel s casinemcs
dc.subjectŽacléřcs
dc.subjectskeletcs
dc.subjectprovětrávaná fasádacs
dc.subjectCembritcs
dc.subjecthotel with casinoen
dc.subjectZacleren
dc.subjectskeleton constructionen
dc.subjectventilated facadesen
dc.subjectCembriten
dc.titleHotel s casinem Žacléřcs
dc.title.alternativeHotel with casino Zacleren
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201101869cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.identifier.locationÚK/FASTcs
dc.date.accepted2011-05-24cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department226 - Katedra architekturycs
dc.thesis.degree-programArchitektura a stavitelstvícs
dc.thesis.degree-branchArchitektura a stavitelstvícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisEIC011_FAST_B3502_3501R011_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam