Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBindr, Tomášcs
dc.contributor.authorHurdálková, Luciecs
dc.date.accessioned2011-07-01T16:51:07Z
dc.date.available2011-07-01T16:51:07Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88843
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce bylo vytvoření dokumentace pro realizaci stavby. Pro tuto práci byly vzaty podklady z Ateliérové tvorby IV v letním semestru roku 2010, kde byl v rámci studie navržen Polyfunkční dům s knihovnou a byty. Tyto jednotlivé funkční celky v objektu byly dispozičně řešeny v Ateliérové tvorbě IV. Dispoziční řešení je zvoleno převážně otevřené. Byty jsou navrženy od 3NP se vstupem na zelenou pochůzí střechu s extenzivní zelení.cs
dc.description.abstractThe aim of this work was the creation of documentation for construction implementation. For this work were taken from material production and in the Studio IV summer semester of 2010, where the study was designed multi-functional building with a library and apartments. The individual functional units in the building layout is the creation of Studio IV. The layout is selected, mostly open. The apartments are designed with input from the 3rd floor walkway to the green roof with extensive greenery.en
dc.format43 l. : il. + 13 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent4581020 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpolyfunkční dům, prosklená fasáda, Opavacs
dc.subjectpolyfunctional building, glass facade, Opavaen
dc.titlePolyfunkční dům s knihovnou a byty, Popská ulice v Opavěcs
dc.title.alternativeMultifunctional building with a library and apartments, Popská street in Opavaen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201101874cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.identifier.locationÚK/FASTcs
dc.date.accepted2011-05-24cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department226 - Katedra architekturycs
dc.thesis.degree-programArchitektura a stavitelstvícs
dc.thesis.degree-branchArchitektura a stavitelstvícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisHUR101_FAST_B3502_3501R011_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam