Technologický postup stavebních prací objektu bytového domu

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/88938

Show simple item record


dc.contributor.advisor Vlček, Pavel cs
dc.contributor.author Kurečka, Petr cs
dc.date.accessioned 2011-07-01T17:39:49Z
dc.date.available 2011-07-01T17:39:49Z
dc.date.issued 2011 cs
dc.identifier.other OSD002 cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/88938
dc.description Import 04/07/2011 cs
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je návrh technologického postupu dřevěného krovu s provedením výkresové dokumentace pro stavební povolení. V postupu je uvedeno, jaké podmínky musí být splněny, jaké normy, nařízení, zákony se musí dodržovat při vlastní realizaci, aby nedošlo ke škodám na majetku, životnímu prostředí, na zdraví pracovníků a uživatelů. Dalším bodem je posoudit časové a ekonomické hledisko při alternativním řešení střešní krytiny pro námi zhotovený krov. Jde o krytinu pálenou Románskou 12 od firmy Tondach a plechovou krytinu Topline od firmy Lindab. cs
dc.description.abstract The theme of my work is to design the technological process with a wooden roof truss design drawings for building permits. The procedure is shown what conditions must be met, what standards, regulations, laws must be followed during the implementation, to avoid damage to property, environment, health workers and users. Another item is the time to assess the economic aspect and in alternative roofing truss made for us. It is the roofing tiles Románská 12 from company Tondach and metal roofing Topline from company Lindab. en
dc.format 113, [18] l. : il. + 18 příl. + 1 CD-R cs
dc.format.extent 1138047 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava cs
dc.subject krov cs
dc.subject dřevo cs
dc.subject krytina cs
dc.subject prvky cs
dc.subject konstrukce cs
dc.subject pálená krytina cs
dc.subject plechová krytina cs
dc.subject truss en
dc.subject wood en
dc.subject roofing en
dc.subject elements en
dc.subject construction en
dc.subject barn roofing en
dc.subject metal roofing en
dc.title Technologický postup stavebních prací objektu bytového domu cs
dc.title.alternative Proposal of technological progress of the construction work building apartment building en
dc.type Bakalářská práce cs
dc.identifier.signature 201200020 cs
dc.identifier.location ÚK/Studovna cs
dc.identifier.location ÚK/FAST cs
dc.date.accepted 2011-05-24 cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-level Bakalářský studijní program cs
dc.thesis.degree-grantor Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavební cs
dc.description.category Prezenční cs
dc.description.department 225 - Katedra pozemního stavitelství cs
dc.thesis.degree-program Stavební inženýrství cs
dc.thesis.degree-branch Příprava a realizace staveb cs
dc.description.result velmi dobře cs
dc.identifier.sender S2712 cs
dc.identifier.thesis KUR197_FAST_B3607_3607R041_2011 cs
dc.rights.access restrictedAccess

Files in this item

Files Size Format View
KUR197_FAST_B3607_3607R041_2011.pdf 1.085Mb PDF View/Open
KUR197_FAST_B3607_3607R041_2011_zadani.pdf 5.976Kb PDF View/Open
KUR197_FAST_B3607_3607R041_2011_priloha.pdf 3.776Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics