Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorVlček, Pavelcs
dc.contributor.authorKurečka, Petrcs
dc.date.accessioned2011-07-01T17:39:49Z
dc.date.available2011-07-01T17:39:49Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88938
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je návrh technologického postupu dřevěného krovu s provedením výkresové dokumentace pro stavební povolení. V postupu je uvedeno, jaké podmínky musí být splněny, jaké normy, nařízení, zákony se musí dodržovat při vlastní realizaci, aby nedošlo ke škodám na majetku, životnímu prostředí, na zdraví pracovníků a uživatelů. Dalším bodem je posoudit časové a ekonomické hledisko při alternativním řešení střešní krytiny pro námi zhotovený krov. Jde o krytinu pálenou Románskou 12 od firmy Tondach a plechovou krytinu Topline od firmy Lindab.cs
dc.description.abstractThe theme of my work is to design the technological process with a wooden roof truss design drawings for building permits. The procedure is shown what conditions must be met, what standards, regulations, laws must be followed during the implementation, to avoid damage to property, environment, health workers and users. Another item is the time to assess the economic aspect and in alternative roofing truss made for us. It is the roofing tiles Románská 12 from company Tondach and metal roofing Topline from company Lindab.en
dc.format113, [18] l. : il. + 18 příl. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent1138047 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectkrovcs
dc.subjectdřevocs
dc.subjectkrytinacs
dc.subjectprvkycs
dc.subjectkonstrukcecs
dc.subjectpálená krytinacs
dc.subjectplechová krytinacs
dc.subjecttrussen
dc.subjectwooden
dc.subjectroofingen
dc.subjectelementsen
dc.subjectconstructionen
dc.subjectbarn roofingen
dc.subjectmetal roofingen
dc.titleTechnologický postup stavebních prací objektu bytového domucs
dc.title.alternativeProposal of technological progress of the construction work building apartment buildingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200020cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.identifier.locationÚK/FASTcs
dc.date.accepted2011-05-24cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department225 - Katedra pozemního stavitelstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchPříprava a realizace stavebcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisKUR197_FAST_B3607_3607R041_2011
dc.rights.accessrestrictedAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam