Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorFabian, Radekcs
dc.contributor.authorSzczotková, Kristýnacs
dc.date.accessioned2011-07-01T17:50:34Z
dc.date.available2011-07-01T17:50:34Z
dc.date.issued2010cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88959
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá technologickým předpisem provádění konstrukce stropu POROTHERM zděného bytového domu o třech nadzemních a jedním podzemním podlažím. Tento strop se skládá z POT nosníků, keramických vložek MIAKO a betonové vrstvy. V první části práce je řešen návrh technologického postupu provedení stropu POROTHERM, v druhé je řešena výkresová dokumentace potřebná pro provedení stropní konstrukce. Nedílnou součástí je také určení nákladů na provedení prací a časový harmonogram prací. Cílem této práce je návrh únosné a také tepelně a akusticky vyhovující stropní konstrukce připravené pro provedení podlah.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the technological regulation about implementing the structure of the ceiling POROTHERM for bricked apartment building with three floors above ground and one underground floor. This ceiling consists from POT beams, ceramic insets MIAKO and concrete layer. Thefirst part dealts with the technological regulation about implementing POROTHERM ceiling, the second part dealts with drawing documentation in order to implement the ceiling structure. An integral part is also evaluation of implementing and time schedule for implementation ceilings. The purpose of this work is a design of resistant and also thermal and acoustic suitable ceiling constructions ready to perform floors.en
dc.format36, [4] l. : il. + 17 příl. + 1 DVD+Rcs
dc.format.extent900725 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectstropní konstrukcecs
dc.subjectPorothermcs
dc.subjectmiakocs
dc.subjectbytový důmcs
dc.subjecttechnological progressen
dc.subjectceiling constructionsen
dc.subjectPorothermen
dc.subjectmiakoen
dc.subjectapartment houseen
dc.titleNávrh technologického postupu konstrukce Porotherm stropucs
dc.title.alternativeProposal technological process of construction of the Porotherm ceilingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201200029cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.identifier.locationÚK/FASTcs
dc.date.accepted2011-05-24cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department225 - Katedra pozemního stavitelstvícs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchPříprava a realizace stavebcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisSZC023_FAST_B3607_3607R041_2010
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam