Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKovář, Jancs
dc.contributor.authorLinhart, Tomášcs
dc.date.accessioned2011-07-01T17:55:10Z
dc.date.available2011-07-01T17:55:10Z
dc.date.issued2011cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/88968
dc.descriptionImport 04/07/2011cs
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je řešení průmyslového objektu – výrobní hala biopotravin. Tento objekt je v okrajové části města Vítkov. Stavba se nachází v plánované průmyslové zóně. Pokusil jsem se vytvořit architektonickou formu, která má jasně určovat objekt jednadvacátého století a zároveň musí splňovat nároky na funkci, bezpečnost a užívání celého díla. Práce obsahuje teoretický úvod, stavebně technický projekt pro realizaci stavby, architektonickou část zaměřenou na detail uchycení fasádních prvků k nosné konstrukci, jejich konstrukční řešení a přílohy.cs
dc.description.abstractSubject of this thesis is the solution of an industrial building - organic food production facility. This object is in the outskirts of the city Vitkov. The building is located in a planned industrial zone. I tried to create an architectural form, which is clearly the object, while the twenty-first century must meet the requirements for the performance, safety and use of the whole work. The work includes a theoretical introduction, a technical project for building construction, architectural attention to detail of the facade elements to fit the structure, their design and notes.en
dc.format35 l. : il. + 14 příl.cs
dc.format.extent717929 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectvýrobní objekt, průmyslová zóna, ocelový skeletcs
dc.subjectmanufacturing facility, industrial zone, the steel skeletonen
dc.titleVýrobní hala biopotravin Vítkovcs
dc.title.alternativeProduction of organic food hall Vitkoven
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201101882cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.identifier.locationÚK/FASTcs
dc.date.accepted2011-05-25cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department226 - Katedra architekturycs
dc.thesis.degree-programArchitektura a stavitelstvícs
dc.thesis.degree-branchArchitektura a stavitelstvícs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisLIN096_FAST_B3502_3501R011_2011
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam