Impacts of measuring and numerical errors in LSM adjustment of Local Geodetic Network

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/89052

Show simple item record


dc.contributor.author Gašincová, Silvia
dc.contributor.author Knežo, Dušan
dc.contributor.author Mixtaj, Ladislav
dc.contributor.author Harman, Peter
dc.date 2011 cs
dc.date.accessioned 2011-08-09T04:56:22Z
dc.date.available 2011-08-09T04:56:22Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation GeoScience Engineering. 2011, vol. 57, no. 1, p. 1-8 : ill. cs
dc.identifier.issn 1802-5420
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/89052
dc.description.abstract The Local Geodetic Network (LGN) adjustment is affected by various errors, whether arisen from measuring or calculating works. The measuring errors occurred in the consistent LGS measuring can be detected by control calculations in dL using redundant measurements. The numerical errors may be detected, or the accuracy of the formulas used can be verified by control calculations in a configuration matrix A and control relations, which should show zero values. cs
dc.format.extent 510700 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.relation.ispartofseries GeoScience Engineering cs
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2011/LVII-2011-1-01-08.pdf cs
dc.rights © Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.title Impacts of measuring and numerical errors in LSM adjustment of Local Geodetic Network cs
dc.title.alternative Vplyvy meračských a výpočtových chyb v MNŠ vyrovnaní lokálnej geodetickej siete cs
dc.type article cs
dc.description.abstract-en Na vyrovnanie lokálnej geodetickej siete (LGS) vplývajú rôzne chyby, ktoré vznikli či už pri meracích alebo počtárskych prácach. Meračské chyby vzniknuté pri dôslednom zameraní LGS sa dajú odhaliť kontrolnými výpočtami v dL pomocou nadbytočných meraní. Výpočtové chyby sa môžu odhaliť, resp. overiť správnosť použitých vzorcov pomocou kontrolných výpočtov v konfiguračnej matici A a kontrolných vzťahov, ktoré by mali vykazovať nulové hodnoty. cs
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View
GeoSciEng-2011-57-1-01-gasincova.pdf 498.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics