Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorSternadelová, Michaela
dc.date2011cs
dc.date.accessioned2011-08-09T05:46:47Z
dc.date.available2011-08-09T05:46:47Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationGeoScience Engineering. 2011, vol. 57, no. 1, p. 14-21.cs
dc.identifier.issn1802-5420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/89054
dc.description.abstractOne of the possible solutions to the debtor's bankruptcy provided by the Insolvency Act is to use the institute of reorganization. According to the Insolvency Act the reorganization is defined as the gradual satisfaction of creditors' claims, while preserving the debtor's business. The permission of reorganization of the debtor's business is subject to the preparation of a reorganization plan describing all measures to be taken, in order to reorganize the debtor's business. The article deals with the processing and quantification of measures to reorganize the business operations. It analyses the data recorded on found out investment costs, operating costs and revenues, using net present value methods, the profitability index and payback period to assess the proposed project. It assesses, whether the revenues from the proposed investment are sufficient, and ensure adequate satisfaction of the creditors.cs
dc.format.extent472979 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.relation.ispartofseriesGeoScience Engineeringcs
dc.relation.urihttp://gse.vsb.cz/2011/LVII-2011-1-14-21.pdfcs
dc.rights© Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakultacs
dc.subjectinsolvencycs
dc.subjectnet present valuecs
dc.subjectprofitability indexcs
dc.titleUse of the method of net present value in bankruptcy proceedings of industrial enterprisescs
dc.title.alternativeVyužití metody čistá současná hodnota v insolvenčním řízení průmyslových podnikůcs
dc.typearticlecs
dc.description.abstract-enJako jednu z možností řešení dlužníkova úpadku nabízí insolvenční zákon řešení pomocí institutu reorganizace. Dle insolvenčního zákona je reorganizace definována jako postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Povolení reorganizace dlužníkova podniku je podmíněno zpracováním reorganizačního plánu, ve kterém jsou popsána veškerá opatření, která je nutná provést, aby došlo k ozdravení provozu dlužníkova podniku. Článek se zabývá zpracováním a vyčíslením opatření pro ozdravení provozu podniku. Analyzuje data zjištěných nákladů investice, provozních nákladů a tržeb pomocí metod čisté současné hodnoty, indexu rentability a doby úhrady k posouzení navrhovaného projektu. Hodnotí, zda jsou příjmy ze zamýšlené investice, dostatečné a zajistí uspokojení věřitelů.cs
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.versionpublishedVersioncs
dc.type.statusPeer-reviewedcs


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

  • GeoScience Engineering. 2011, vol. 57 [20]
  • OpenAIRE [2289]
    Kolekce určená pro sklízení infrastrukturou OpenAIRE; obsahuje otevřeně přístupné publikace, případně další publikace, které jsou výsledkem projektů rámcových programů Evropské komise (7. RP, H2020).

Zobrazit minimální záznam