Use of the method of net present value in bankruptcy proceedings of industrial enterprises

DSpace/Manakin Repository

aaK citaci nebo jako odkaz na tento záznam použijte identifikátor: http://hdl.handle.net/10084/89054

Show simple item record


dc.contributor.author Sternadelová, Michaela
dc.date 2011 cs
dc.date.accessioned 2011-08-09T05:46:47Z
dc.date.available 2011-08-09T05:46:47Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation GeoScience Engineering. 2011, vol. 57, no. 1, p. 14-21. cs
dc.identifier.issn 1802-5420
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10084/89054
dc.description.abstract One of the possible solutions to the debtor's bankruptcy provided by the Insolvency Act is to use the institute of reorganization. According to the Insolvency Act the reorganization is defined as the gradual satisfaction of creditors' claims, while preserving the debtor's business. The permission of reorganization of the debtor's business is subject to the preparation of a reorganization plan describing all measures to be taken, in order to reorganize the debtor's business. The article deals with the processing and quantification of measures to reorganize the business operations. It analyses the data recorded on found out investment costs, operating costs and revenues, using net present value methods, the profitability index and payback period to assess the proposed project. It assesses, whether the revenues from the proposed investment are sufficient, and ensure adequate satisfaction of the creditors. cs
dc.format.extent 472979 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.relation.ispartofseries GeoScience Engineering cs
dc.relation.uri http://gse.vsb.cz/2011/LVII-2011-1-14-21.pdf cs
dc.rights © Vysoká škola báňská-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta cs
dc.subject insolvency cs
dc.subject net present value cs
dc.subject profitability index cs
dc.title Use of the method of net present value in bankruptcy proceedings of industrial enterprises cs
dc.title.alternative Využití metody čistá současná hodnota v insolvenčním řízení průmyslových podniků cs
dc.type article cs
dc.description.abstract-en Jako jednu z možností řešení dlužníkova úpadku nabízí insolvenční zákon řešení pomocí institutu reorganizace. Dle insolvenčního zákona je reorganizace definována jako postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu dlužníkova podniku. Povolení reorganizace dlužníkova podniku je podmíněno zpracováním reorganizačního plánu, ve kterém jsou popsána veškerá opatření, která je nutná provést, aby došlo k ozdravení provozu dlužníkova podniku. Článek se zabývá zpracováním a vyčíslením opatření pro ozdravení provozu podniku. Analyzuje data zjištěných nákladů investice, provozních nákladů a tržeb pomocí metod čisté současné hodnoty, indexu rentability a doby úhrady k posouzení navrhovaného projektu. Hodnotí, zda jsou příjmy ze zamýšlené investice, dostatečné a zajistí uspokojení věřitelů. cs
dc.rights.access openAccess cs
dc.type.version publishedVersion cs
dc.type.status Peer-reviewed cs

Files in this item

Files Size Format View
GeoSciEng-2011-57-1-14-sternadelova.pdf 461.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Navigation

Browse

My Account

Statistics